Hoppa till huvudinnehåll

Fjolåret blev ekonomiskt bättre än väntat i Lojo - de stora investeringarna bekymrar ändå

Två hus byggda av sedlar och en hjälm som lutar på en mynthög.
Lojo måste bygga mycket nytt och renovera bland annat på grund av dålig inneluft. Men staden har inte råd med hur mycket som helst, säger ekonomidirektör Henri Partanen. Två hus byggda av sedlar och en hjälm som lutar på en mynthög. Bild: Mostphotos / Simone Voigt husbyggnad,ekonomi,pengar,investering,investeringar,byggande,offentlig ekonomi,investment

Året 2017 blev ekonomiskt sett bättre än väntat i Lojo. Det blev ett överskott på 1,4 miljoner euro i kassan istället för ett minus på 400 000 euro staden hade räknat med.

Resultatet är alltså 1,9 miljoner euro bättre än väntat.

Jämfört med år 2016 är överskottet ändå 300 000 euro lägre och årsbidraget är 66 euro lägre per invånare jämfört med året innan.

- Vi måste få ett bättre årsbidrag för att klara av investeringstrycket. Behovet av investeringar är alarmerande stort, varnar ekonomidirektören Henri Partanen.

Lojo stad hade räknat med avskrivningar på 14 miljoner euro för år 2017. Men årsbidraget landar på 15,4 miljoner euro.

Det innebär att avskrivningarna täcktes till 110 procent och därför blir det överskott i kassan.

Mera skatteintäkter än väntat

Både inkomsterna och utgifterna för verksamheten var högre än väntat, men skatteinkomsterna blev större än förväntat.

Man fick också in mera statsandelar än väntat.

- Vi fick in 700 000 euro mer statsandelar än väntat och 3,5 miljoner mera skatteinkomster än väntat, säger Partanen.

Han konstaterar också att Lojo stads värmeverk betalade ut dividend vilket man inte hade räknat med. Och det gav efterlängtat klirr i kassan.

- Jag trodde i ett skede att resultatet skulle bli ännu bättre, men på grund av oväntade utgifter blev det inte så, säger Partanen.

Barnskyddet ska förnyas för att fungera bättre.
Barnskyddet hörde till det som kostade mer än beräknat. Barnskyddet ska förnyas för att fungera bättre. Bild: Mostphotos/ lev dolgachov barnskydd,familj,våld

Utbildningssektorn samt kultur- och fritidssektorn beviljades tilläggsanslag under fjolåret.

- Det var särskilt köptjänster inom barnskyddet och inom äldrevården som behövde mera pengar än väntat, säger Partanen.

Problem med inomhusluften i skolor kostade staden också.

- Vi blev tvungna att ha på ventilationen också under veckosluten och det ledde till en högre elkonsumtion. Elen blev en halv miljon euro dyrare än beräknat.

Staden tog mera lån

Lojo stad lånade mera pengar under fjolåret och lånestocken ökade med 25,7 miljoner euro jämfört med föregående årsskifte.

I slutet av år 2017 var lånestocken 143,5 miljoner euro. Det motsvarar 3 065 euro per invånare.

- Vi måste se över investeringarna med hård hand med tanke på framtiden. Vi måste göra något, säger Henri Partanen.