Hoppa till huvudinnehåll

Forskare: Gammalmodigt att killar och tjejer gympar i skilda grupper - i Ekenäs vill elever gympa tillsammans

Jacob Österman, Malin Alén och Ida Simonen står vid några gymnastikrep som hänger ner från taket.
Niorna Jacob Österman, Malin Alén och Ida Simonen i Ekenäs gympar numera i skilda grupper för pojkar och flickor men förespråkar gemensamma grupper för båda könen. Jacob Österman, Malin Alén och Ida Simonen står vid några gymnastikrep som hänger ner från taket. Bild: Malin Valtonen / Yle Ekenäs högstadieskola,skolelever,skolidrott,ida simonen

Det finns få goda orsaker till att ha skilda gympagrupper för flickor och pojkar i skolan. Att dela upp skolgymnastiken enligt kön är en föråldrad tradition som ingen forskning stöder, påpekar en forskare.

I Ekenäs högstadieskola gympar alla sjuor tillsammans, oberoende av kön.

För sjuorna Sofie Lindgren, Kevin Wiberg, Alma Lindholm och Axel Fröberg har det varit naturligt att ha skolgymnastik tillsammans.

- Vi har gjort det sedan ettan så det känns inte konstigt, säger Sofie Lindgren.

- Alla lär känna varandra mycket bättre i klassen på det sättet, tillägger Kevin Wiberg.

Ovanligt med samgymnastik i Finland

Faktum är ändå att samgymnastik är en ovanlighet i de finländska skolorna. Majoriteten av skolgympan i vårt land sker i skilda grupper redan från tredje klass.

Den här traditionen stöds inte av forskning, påpekar idrottspsykologen och universitetslektorn Marja Kokkonen vid Jyväskylä universitet i en intervju för Yle Uutiset.

Hon ska tillsammans med en grupp andra forskare titta närmare på hur man kunde minska på diskriminering och trakasserier inom sport och idrott.

En del av det treåriga projektet berör också skolgymnastiken.

Forskare: Systemet baseras på förlegade och stereotypa uppfattningar

Marja Kokkonen tycker att det finns få motiveringar till varför Finland år 2018 lär flickor och pojkar att idrotta i skilda grupper.

Inte delas eleverna upp i flick- och pojkgrupper på matematiklektionen heller― Marja Kokkonen, forskare och idrottspsykolog

Hon anser att motiveringarna till att ha skilda grupper i gymnastiken bygger på gammalmodiga och stereotypa uppfattningar.

Det handlar om synen att flickor och pojkar är olika rent fysiskt och till och med till naturen och karaktären.

Stereotypier finns det också när det gäller andra ämnen, såsom att flickor har bättre språkhuvud eller att pojkar är bättre på matematik.

- Inte delas eleverna upp i flick- och pojkgrupper på matematiklektionen heller.

Lacrosse vid Ådalens skola i Kronoby.
Flickor och pojkar ska ha gemensamma grupper i skolidrott, anser forskaren Marja Kokkonen. Lacrosse vid Ådalens skola i Kronoby. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Österbotten,skoljumppa

Kokkonen tror att mobbning, trakasserier och diskriminering inom skolgymnastiken skulle minska med tiden om gympan i allt större utsträckning skulle vara gemensam för både flickor och pojkar.

I Ekenäs testas samgympa bland sjuorna

I Ekenäs högstadieskola gympar åttorna och niorna på det traditionella sättet, det vill säga i skilda grupper för flickor och pojkar.

Alma Lindholm, Sofie Lindgren, Kevin Wiberg och Axel Fröberg sitter på ett gymnastiksalsgolv.
Sjuorna Alma Lindholm, Sofie Lindgren, Kevin Wiberg och Axel Fröberg gympar i blandade grupper. Alma Lindholm, Sofie Lindgren, Kevin Wiberg och Axel Fröberg sitter på ett gymnastiksalsgolv. Bild: Malin Valtonen / Yle Ekenäs högstadieskola,Ekenäs,skolelever,skolidrott,Axel Fröberg

Orsaken till att skolan införde samgympa för sjuorna är att de är vana med det sedan tidigare, säger gymnastikläraren Mats Engblom.

Enligt Engblom gympar skolbarn i Ekenäs tillsammans i de lägre klasserna i grundskolan.

Samgympa i sjuan är alltså tryggt för eleverna och dessutom lär de känna varandra bättre när de kommer till sin nya skola.

- De är inte delade i andra ämnen heller och då kändes det som ett bra försök att börja med årskurs sju för att sedan eventuellt bygga vidare, säger Engblom.

Konstigt för elever att sluta gympa tillsammans

För niorna Ida Simonen, Malin Alén och Jacob Österman kändes det lite konstigt att gå från att gympa tillsammans i sjuan till att gympa flickor och pojkar var för sig i åttan och nian. Nu har de ändå vant sig.

- Det är inte så stor skillnad, men när man är med pojkarna så är det kanske mera tempo, konstaterar Ida Simonen och Malin Alén.

Mats Engblom står vid några ribbstolar i en gymnastiksal.
Gymnastikläraren Mats Engblom skrev sin pro gradu-avhandling om samgymnastik. Mats Engblom står vid några ribbstolar i en gymnastiksal. Bild: Malin Valtonen / Yle Ekenäs högstadieskola,gymnastiklärare,mats engblom

Gymnastikläraren Mats Engblom poängterar att innehållet i gymnastiklektionerna är samma för båda könen.

Men om man får till en bra gruppdynamik i samgymnastiken kan eleverna hjälpa varandra i de situationer då flickor är starka på vissa saker och pojkar på andra, säger Engblom.

- Det sporrar också att ta ut det lilla extra.

Kan inte övervaka både flickor och pojkar i omklädningsrummet

Det finns också saker som blir besvärliga. Övervakningen i omklädningsrum är en sak som Engblom lyfter fram.

Han förklarar att han som manlig gymnastiklärare inte kan övervaka tjejernas omklädningsrum efter en gymnastiklektion med en blandad grupp.

Eleverna Ida Simonen och Malin Alén konstaterar å andra sidan att stämningen i omklädningsrummet brukar vara bra, trots att en vuxen inte är så mycket närvarande.

- Inte övervakar någon oftast nu heller när det är en kvinnlig lärare.

Jacob Österman säger att man sköter sig också i pojkarnas omklädningsrum även om det ibland kan vara lite stökigt.

Det som fungerar i en grupp gör det inte i en annan

Gymnastikläraren Engbloms pro gradu-avhandling handlade just om samgymnastik. Avhandlingen kom fram till att eleverna inte har någon skillnad i hurdana grupper de gymnastiserar.

Engblom vill inte själv ta ställning till vilket alternativ han själv förespråkar. Han konstaterar att mycket hänger på grupperna.

- Det som fungerar bra i en grupp kanske inte fungerar alls i en annan. Så är det oberoende om man har bara pojkgrupper, flickgrupper eller samgymnastik.

Vissa pojkar i synnerhet kan försöka ta över i undervisningen. Det måste man akta för. Flickorna får inte bli i skymundan, flickorna måste också få glänsa.― Gymnastikläraren Mats Engblom

Mycket hänger också på läraren, enligt Engblom.

- Vissa pojkar i synnerhet kan försöka ta över i undervisningen. Det måste man akta för. Flickorna får inte bli i skymundan, flickorna måste också få glänsa.

Bland de elever i Ekenäs högstadieskola som Yle Västnyland har pratat med är saken biff. Alla sju föredrar gemensamma gymnastiklektioner för pojkar och flickor.

- Det blir mera tempo då. Det är kul, säger sjundeklassaren Alma Lindholm.

En del av texten baserar sig på en artikel av Yle Uutisets redaktör Sari Vähäsarja.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland