Hoppa till huvudinnehåll

S:t Karins svenska skola kan få ny skolbyggnad trots allt

Skolbyggand utifrån.
Samlingspartiet vill nu att staden utreder om skolbyggnaden kunde ersättas med ett modulhus istället för en renovering. Skolbyggand utifrån. Bild: Yle/Monica Forssell hovirinta skola

S:t Karins svenska skola kan trots allt få en ny skolbyggnad. Samlingspartiet har gjort en helomvändning och föreslår nu i en motion att staden utreder möjligheten att bygga ett nytt skolhus.

Samlingspartiet, som är det största partiet i stadsfullmäktige, föreslår att staden utreder möjligheten att satsa på ett så kallat modulhus, eller ett hus som byggs på förhand i fabrik och sätts sedan ihop på plats och ställe.

Tidigare har partiet talat för en renovering av huset. Eftersom modulhuset beräknas kosta lika mycket som en renovering vill partiet nu att frågan utreds.

Motionen behandlas inom staden under våren, det slutliga beslutet fattas av stadsfullmäktige i slutet av maj.

Åsa Gustafsson (SFP), som sitter i stadsstyrelsen är nöjd med motionen.

- Jag väntar med glädje på utredningen, säger Gustafsson.

- Utredningen gällande ett modulhus gjordes inte grundligt tidigare av den styrgrupp som skulle utreda fastighetsfrågan. En renovering beräknas ta tre år och medför extra kostnader. Exempelvis äter eleverna för tillfället på engångstallrikar och det är inte hållbart.

Hur sannolikt är det att staden bygger ett nytt skolhus?

- Jag vill fortfarande hoppas på att man överväger frågan både med tanke på hälsoaspekterna och invånarnas skattepengar. Det är inte hållbart att lägga 10 miljoner på ett gammalt hus som är fuktskadat. Även om huset renoveras så motsvarar inte byggnaden dagens krav, säger Gustafsson.

"För oss föräldrar har det här varit en svår process"

Många föräldrar har kämpat och oroat sig länge för framtiden för skolhuset.

En av dem är Anna Sell, ordförande för S:t Karins svenska skolas föräldraförening. Hon är glad över att Samlingspartiet tagit åt sig av den nya information som tyder på att ett nybygge är det vettiga valet.

- Jag är nog jätteglad. Jag tycker att det är väldigt bra att beslutsfattare klarar av att blicka tillbaka på sina egna beslut och tänka om ifall det kommer fram något nytt.

Sell säger att det nya förslaget inger mycket nytt hopp hos föräldrarna.

- Jag tror inte att jag är den enda som varit väldigt trött. Vi har kämpat hårt och tagit fram information och utrett saker. Ibland har det känts som en vägg som man slår huvudet emot. Det här inger nytt hopp och ny ork.

Sell tillägger att det varit en känslosam process i och med att det hänt så pass mycket under bara ett år.

- För oss föräldrarna har det här varit en svår process. Men jag hoppas också att vi ska kunna släppa den här känslan av att vi ständigt måste bevaka det här, att kommunen och beslutsfattarna ser till att våra barn har det bra.

Bland annat Turun Sanomat och Åbo Underrättelser var först ute med nyheten.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland