Hoppa till huvudinnehåll

Omsorgsministern om poängsättningen av patienter: Hälsocentralen får inte veta vilken ersättning som betalas för enskilda patienter

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C).
Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C). Annika Saarikko,Centern i Finland

Omsorgs- och familjeminister Annika Saarikko (C) tonar ned uppståndelsen kring planerna på att poängsätta vårdbehovet bland patienterna. Enligt Saarikko kommer uppgifterna om poängsättningen inte att kopplas ihop till enskilda patienter.

Saarikko tar i sin blogg ställning till uppståndelsen kring planerna på att poängsätta hälsovårdens klienter.

Enligt Saarikko jobbar Institutet för hälsa och välfärd THL som bäst med en modell för hur ersättningarna till social- och hälsocentralerna ska betalas ut i framtiden.

Hoppa över Twitterpostning

Faktorer som ålder, kön, sjukdomshistoria och sysselsättning ska påverka nivån på de ersättningar som betalas ut per klient, skriver Saarikko.

Däremot kommer klienterna inte att poängsättas individuellt, utan som delar av en anonymiserad grupp.

Vårdcentralerna får inte ta del av den individuella ersättningen

Enligt Saarikko ligger det i kundernas intresse att ersättningarna för kunderna räknas ut så exakt som möjligt.

Genom att variera ersättningarna vill man göra det lockande för företagen att erbjuda tjänster till klienter med ett stor vårdbehov.

De enskilda social- och hälsocentralerna kommer inte heller att kunna välja och vraka bland kunderna, betonar Saarikko.

I klartext betyder det här att det är kunden som väljer producent, inte tvärtom.

Alla kunduppgifter inom social- och hälsovården är sekretessbelagda― Annika Saarikko

Hälsocentralerna kommer inte heller att få tillgång till vilken ersättning landskapet betalar för en enskild kund. Den här informationen kommer att vara "anonymt grupperad".

Överlag följer THL de forskningsetiska principerna vid utarbetandet av den nya finansieringsmodellen, skriver Saarikko.

Förståeligt att många oroar sig

Det är förståeligt att den planerade poängsättningen av patienter väckt frågor och oro bland allmänheten, skriver Saarikko.

Enligt henne har datasäkerheten ändå beaktats i beredningen av vård- och landskapsreformen.

Hon hänvisar till att alla kunduppgifter inom social- och hälsovården är sekretessbelagda. Lagen gäller såväl för myndigheter som för de företag och organisationer som erbjuder tjänster inom vården.

Uppgifterna om poängsättningen är offentliga

Enligt Saarikko kommer de koefficienter på basis av vilka ersättningarna till serviceproducenterna räknas ut att vara offentliga.

Det betyder att alla som vill ska få möjlighet att få en uppskattning av vilken koefficient man använt sig av i just deras fall.

Kunderna ska även ha tillgång till alla sina personliga hälsouppgifter, precis som förr.

THL: Vi prissätter inte enskilda människors hälsa

THL har på eftermiddagen också gått ut med ett pressmeddelande där man förtydligar bakgrunden till poängsättningen.

Enligt överdirektören Juhani Eskola och forskningschefen Timo Seppälä är THL ute efter att sätta ett pris på enskilda människors hälsa.

Hoppa över Twitterpostning

Däremot ska samma ersättning betalas ut för personer i en liknande livssituation, till exempel arbetsföra män i en viss ålder som lider av diabetes.

Staten använder sig i dag av en snarlik modell för att betala ut statsandelar till kommunerna för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster, påpekar THL.

Inget nytt register skapas

Enligt THL handlar de aktuella planerna inte heller om att skapa ett nytt register. Det handlar om att utnyttja befintliga registeruppgifter som finns hos Folkpensionsanstalten, THL och Statistikcentralen.

Däremot kommer patienters sjukjournaler inte att utnyttjas i forskningen.

THL kommer inte heller att lagra information om enskilda individer, skriver Eskola och Seppälä.

Läs mera:

Social- och hälsovårdsreformen sätter prislapp på varje finländare för att utreda hur stor kostnadsrisk du utgör

I och med social- och hälsovårdsreformen kommer man att räkna ut hur mycket var och en finländare kan börja kosta för hälsovården.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes