Hoppa till huvudinnehåll

Helsingforsare, det här är din värsta trafiksynd

gatuarbete på Fredsgatan i Borgå
gatuarbete på Fredsgatan i Borgå Bild: Yle/Carmela Walder borgå stads gatuavdelning

Situationshastigheten vid ett vägarbete är något som många helsingforsare kunde sänka. Bland annat det här ska staden råda bot på genom att sänka hastigheten på tomt- och huvudgatorna.

Äldre konstapel Lasse Uuskartano säger att den värsta trafikförseelsen han brukar stöta på i Helsingfors centrum är att bilister kör för fort vid vägarbeten.

Han säger att hastighetsbegränsningarna i regel sänks i samband med vägarbeten, vilket många bilister inte beaktar.

– Många som har kört samma rutt i åratal tänker att de fortfarande kan hålla samma hastighet trots vägarbetet, men så är det inte. Det kan vara ganska farligt.

– Där kan det finns maskiner, byggarbetare eller skräp och alla är orsaker nog att sänka hastigheten.

Han säger att ett av de värsta ställena i Helsingfors där många syndar i trafiken är Mechelingatan som under en lång tid i praktiken har varit ett enda stort vägarbete.

– Där är hastigheterna ibland ganska höga, säger han.

En polisbil.
Helsingforspolisen säger att i synnerhet Mechelingatan och Lönnrotsgatan är problemgator vad gäller trafiken i Helsingfors. En polisbil. Bild: Yle/Christoffer Kaski Polis,polisen,polisbil,polisfordon,helsingforspolisen

Också Lönnrotsgatan är enligt Uusikartano en problemgata.

– Det är en tvåfilad väg där det går att parkera på båda sidorna och dessutom ett plötsligt övergångsställe. Vid en situationshastighet på 40–50 km/h finns det mycket som bilisterna måste tänka på samtidigt och då blir det väldigt fort väldigt farligt.

När det däremot rör sig om att på en tvåfilig väg stanna vid ett övergångsställe då bilen bredvid har stannat är helsingforsarna ganska bra, menar Uuskartano.

– I allmänhet är bilisterna bra på det, men vissa som kommer på filen bredvid kör lite för fort och tänker att de inte hinner stanna och då uppstår en mycket farlig situation, säger han.

Hastigheterna sjunker i hela staden

Tidigare den här veckan blev det klart att hastighetsbegränsningarna ska sjunka i Helsingfors.

Stadsstyrelsen beslöt bland annat att hastighetsbegränsningarna på korta gator som leder tomter ska sjunka från 40 till 30 kilometer i timmen.

Samma gäller för centrumområdet, förutom huvudgator och rutterna till Västra och Södra hamnen.

Samtidigt beslöt politikerna också att hastighetsbegränsningen på motorleder ska vara 60-80 km/h, på huvudgator i förorter 50 km/h och i centrum 40 km/h samt på matarleder 40 km/h.

En del av begränsningarna träder i kraft genast.

Tanken med förändringen är att den förbättrar trafiksäkerheten, luftkvaliteten och minskar bullret.

Bra idé men osäkert om den går hem

Både Uuskartano och överkonstapel Heidi Warelius tycker att det är bra att hastighetsbegränsningen i Helsingfors centrum ska sänkas till 30 km/h.

– Det är ju mycket folk i rörelse i Helsingfors centrum, säger Uuskartano.

– Allt som förbättrar trafiksäkerheten är ju bra, säger Warelius.

överkonstapel heidi warelius framför polishuset i böle
Överkonstapel Heidi Warelius. överkonstapel heidi warelius framför polishuset i böle Bild: Yle/Helena von Alfthan poliser,heidi warelius

Men båda ställer sig ändå något tveksamma till att bilisterna kommer att följa de nya begränsningarna.

– Människor väljer själva hur fort de kör och om de tycker sig känna området kör de ofta fortare, säger Uuskartano.

– I områden med trafikljus blir inte bilisternas hastigheter så höga, men i områden som saknar trafikljus är det bara att vänta och se vad som händer, säger Warelius.

Polisen skriver i sitt utlåtande till Helsingfors stads förslag att sänka hastighetsbegränsningarna att en begränsning på 30 km/h är så låg att bilister i viss mån kan tänkas motsätta sig den. Enligt polisen stöds det här av att hastighetsbegränsningar på 30 km/h vid en vägarbetsplats sällan följs.

En polisbil.
På Fabriksgatan är det många som kör fort trots skyddsvägar, en grundskola och en lekplats i Kaptensparken. En polisbil. Bild: Yle/Christoffer Kaski polisbil,Fabriksgatan,polisfordon,Polis,polisen,helsingforspolisen

Kan helsingforsare hålla hastighetsbegränsningen 30km/h?

I hörnet av Kaptensparken i Eira i Helsingfors mätte Yle Huvudstadsregionen hastigheten, med vilken bilisterna körde längs Fabriksgatan i både riktningarna, tillsammans med Uuskartano och Warelius från Helsingforspolisen.

Längs Fabriksgatan i det här området är hastighetsbegränsningen 30 km/h.

Warelius tycker att platsen lämpar sig ypperligt för att övervaka hastigheten.

– Här är mycket trafik men här finns många skolor, en lekpark och många skyddsvägar.

Efter tjugo minuters övervakning visade resultatet att fem bilister körde över 40 km/h och ett tiotal körde lindrig överhastighet.

– Men många tänker inte på att i den här miljön är en fortkörning på tio km/h mycket mer än på en landsväg. Situationshastigheten är ofta alldeles för hög, säger han.

Dessutom bevittnade poliserna och reportern en hel del tvärbromsande bilister som till synes i sista stund upptäckte de uniformerade konstaplarna och bromsade in.

Många tror automatiskt att de har gjort något fel reagerar då vanligtvis genom att avsluta det de håller på med. Då tvärbromsar många utan någon egentlig orsak― Äldre konstapel Lasse Uuskartano, Helsingforspolisen

– Vi står här klädda i uniform och då brukar människor i allmänhet följa reglerna ganska bra, säger överkonstapel Warelius.

– Många tror automatiskt att de har gjort något fel och reagerar då vanligtvis genom att avsluta det de håller på med. Då tvärbromsar många utan någon egentlig orsak, säger Uuskartano.

Och mycket riktigt, efter att poliserna åkt iväg för att fortsätta patrullera på annat håll och lämnat den icke-uniformerade reportern ensam för att följa med trafiken noterades genast en ökning av den genomsnittliga hastigheten.

Och en hel del tvärbromsande bilister som i sista stund försökte undvika att köra på en grundskoleelev som sprang över övergångsstället.

Läs också