Hoppa till huvudinnehåll

Vasa kyrkliga samfällighet gör sig av med fastigheter

Dragnäsbäck kyrka.
Dragnäsbäck kyrka. Bild: YLE/Rolf Granqvist dragnäsbäck kyrka

På grund av Vasa kyrkliga samfällighets dåliga ekonomi fortsätter man att göra sig av med fastigheter. Bland annat sägs hyreskontraktet för Dragnäsbäcks kyrka upp.

Vasa kyrkliga samfällighet fortsätter att göra sig av med fastigheter.

Bland annat Dragnäsbäcks kyrka, Lepikko lägergård, Sunnanvik församlingshem, Skogsbergets församlingshem och missionsshopen på Handelsesplanaden 30 kommer inte längre att användas.

Församlingarnas verksamhet i fastigheterna avslutas senast i maj 2019 och verksamheten flyttas till Vasa kyrkliga samfällighets övriga fastigheter.

Att samfälligheten gör sig av med lokalerna är en del av samfällighetens fastighetsstrategi.

År 2017 gjorde sig samfälligheten av med en klubblokal i Storviken, Päivärantafastigheten i Sundom och scoutlokalerna på Stora långgatan och Metviksgatan.

Svag ekonomi

Vasa kyrkliga samfällighet uppger att bakgrunden till att minska på fastigheterna är samfällighetens svaga ekonomi. Bland annat märks befolkningsminskningen i Vasa i minskade skatteintäkter för församlingarna.

Att göra sig av med fastigheterna bidrar bara till en del till att stärka ekonomin. Vasa kyrkliga samfällighet och församlingarna kommer under de tre kommande åren att vara tvungna att spara 23 miljoner per år.

Gemensamma kyrkofullmäktige tog beslutet om avståendet av lokalerna på sitt sammanträde den 11 april.

På mötet föreslogs att Dragnäsbäcks kyrka skulle tas bort från listan över lokaler som avstås. Det förslaget röstades ner.

Läs också