Hoppa till huvudinnehåll

Det nya centralköket i Borgå fungerar enligt planerna - matportionerna blir billigare

Skolmat.
Arkivbild. Skolmat. Bild: Hanna Othman / Yle skolmat,matsal,Dörrmatta,komjölk

Skolornas och daghemmens matpriser i Borgå kan sänkas med 5 procent nästa år, vilket skulle innebära en inbesparing på närmare 200 000 euro.

Det som möjliggör en prissänkning är det faktum att det nya centralköket kommer att vara till hundra procent i funktion i augusti.

Förberedelserna av skolornas och daghemmens huvudrätter kommer att göras i centralköket medan själva tillredningen sker i skolornas och daghemmens kök.

Centraliseringen kommer att resultera i ekonomiska fördelar – det här trots att det finns ett stort kostnadstryck inom livsmedelsbranschen, bland annat då det gäller fiskprodukter.

Det blir alltså ekonomiska fördelar, men sker det på bekostnad av matens kvalitet?

- Kvaliteten förblir den samma. Livsmedelspriserna förväntas visserligen stiga, men vi utgår ifrån att vi ändå kommer att kunna använda oss av högklassiga råvaror, säger Annika Malms-Tepponen, vd för Affärsverket Borgå lokalservice.

Annika Malms-Tepponen, vd för affärsverket Borgå lokalservice.
Annika Malms-Tepponen. Annika Malms-Tepponen, vd för affärsverket Borgå lokalservice. Bild: Yle/Hanna Othman Borgå,borgå centralkök

Bra råvaror används redan nu

Malms-Tepponen påminner om att en av orsakerna till att Borgå stad beslöt att gå in för centraliserad mattillredning, var just att få till stånd en effektivering och inbesparing.

- Det att vi kan sänka priserna nu är en följd av just det beslutet, säger Malms-Tepponen.

Borgå centralkök 08.01.17
Borgå centralkök invigdes med flaggan i topp den 8 januari. Borgå centralkök 08.01.17 Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,kök,Centralkökshus,storkök,borgå centralkök

I augusti, då centralköket kommer att gå för full kapacitet, ska där tillredas 9 000 portioner per dag med hjälp av 12 personer inklusive arbetsledning.

- I och med centralköket sparar vi i personalkostnader vilket bland annat möjliggör en prissänkning på matkostnadssidan, säger Malms-Tepponen.

Kunde man rentav placera det man nu vinner ekonomiskt i bättre råvaror i stället?

- Vi följer redan nu de nationella näringsrekommendationerna och jag är väldigt stolt över att vi har lyckats nå en hög användningsgrad av inhemska råvaror, vilket inte alla lyckats med. Vi har till och med kunnat satsa på dyrare ekologiska produkter, säger Malms-Tepponen.

Skylt på Borgå centralkök
Skylt på Borgå centralkök Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,Centralkökshus,storkök,borgå centralkök

Mera närproducerat på önskelistan

Det som Borgå stad däremot gärna skulle satsa på är en större grad av närproducerade livsmedel. Där har man till vissa delar stött på patrull då det kommer till lämpliga produkter.

Kvaliteten bibehålls, råvarorna är redan nu av inhemsk och god kvalitet. Med andra ord: Var ska den besparing som uppnås i stället placeras?

- Vi tillreder cirka 1,3 miljoner skolluncher per år och sänkningen kommer att vara cirka 15 cent per portion (195 000 euro/år). Jag tror att man inom bildningssektorn, affärsverkets största kund, vet var man bäst skulle behöva de pengarna, säger Malms-Tepponen.

Timresurser och innehåll på önskelistan

Bildningsnämndens ordförande, Catharina von Schoultz (SFP), säger att det är för tidigt att säga hur den inbesparade summan kunde användas.

Affärsverket Borgå lokalservice har också andra kunder än bildningssektorn och ingen vet ännu hur en besparing skulle fördelas.

Om den inbesparade summan skulle fördelas inom bildningssektorn, så har Catharina von Schoultz ändå ett önskemål.

- Det är tjänstemännen som ska ta ställning här. Men om vi skulle få extra medel och om jag skulle få önska, så ska vi nog inte placera dem i fastigheter utan i innehåll och timresurser, det pedagogiska, säger Catharina von Schoultz.

Direktionen för Affärsverket Borgå lokalservice behandlar prissättningen för mattjänsterna vid sitt möte den 17 april.

Också prissättningen för städ- och fastighetstjänsterna ska behandlas då.