Hoppa till huvudinnehåll

Fåglarna minskar - forskare i Europa larmar om katastrof

Ung gråsparv.
Hoppas denna sparvunge klarar sig. Ung gråsparv. Bild: YLE/Rolf Granqvist gråsparv

Användningen av gifter i jordbruket, ensidig odling och brist på insekter är några av orsakerna till att fågelbeståndet i Europa minskar.

Tidigare i våras slog forskare i Mellaneuropa larm om att fågelbestånden minskar med fart.

I tidningen The Guardian uttrycker bland andra Dr Benoit Fontaine sin oro över hotet mot biodiversiteten. Ett hot som också slår tillbaka på oss människor.

En del av småfågelarterna har minskat med en tredjedel under de femton senaste åren.

I Sydösterbotten finns ett fåtal privata skogar som är skyddade. Här är Patrik Byholm i en av dem, i västra Närpes.
Patrik Byholm I Sydösterbotten finns ett fåtal privata skogar som är skyddade. Här är Patrik Byholm i en av dem, i västra Närpes. Bild: Radar patrik byholm

- Dels har det att göra med habitatförändringar, säger docent Patrik Byholm, populationsekolog. Miljön har blivit allt mera enformig.

Jordbrukslandskapet har förändrats och blivit mera effektivt. Det finns färre betande djur och ängarna och de öppna dikena som tidigare gav en diversitet har försvunnit.

En åker med lysande gul raps.
Modernt jordbruk är effektivt. En åker med lysande gul raps. Bild: Marica Hildén / Yle västnyland

Ett annat hot som dessvärre inte är nytt är miljögifterna. Under decennier har vi använt olika gifter som inverkat menligt på vår natur.

De nu utbredda neonikotinioiderna som används som växtskyddsmedel mot insekter, har också hittats hos döda fåglar. De har kunnat äta av frön som behandlats med de här gifterna.

- Men det stora problemet är att de här gifterna helt enkelt lett till så stora minskningar i insektbeståndet att det inte mera finns mat för fåglarna.

Minskningen av fåglar syns dock inte bara i jordbrukslandskap. Också i skärgården, på våt- och myrmarker och i skogarna ser man samma tendens.

Hömötiainen.
Talltita Hömötiainen. Bild: Yle, Risto Salovaara talltita

I skogen minskar skogsmes, talltita och tofsmes som är beroende av murken ved och stubbar för att sätta bo. Och det är ganska lite det finns av detta i det moderna skogslandskapet, konstaterar Byholm.

Det att arterna minskar går inte i en handvändning. Det är en lång process men det här märks nog redan också hos oss.

Kuovi seisoskelemassa rannalla
Storspov Kuovi seisoskelemassa rannalla Bild: Yle/ Risto Salovaara vattenfåglar,storspov,Storspov

Till exempel storspoven som tidigare var en karaktärsfågel i Österbotten syns inte mera.

Många av fåglarna som tidigare var vanliga i åkerlandskap syns nu mera sällan. Buskskvätta, sånglärka, ortolansparv, gråsparv och svalor hör till de fåglar som minskat.

korppi
Korp korppi Bild: Kimmo Ohtonen korp

Däremot klarar sig de fåglar som anpassat sig till människan bättre. Till exempel korpen som tidigare var ett urskogsdjur kan man nu se vid motorvägar där den spanar efter kadaver och t.o.m. ätande på åkrar.

Men vad kan man då själv göra för att försöka hjälpa fåglarna?

Sätt upp fågelholkar, bygg fågelbad och låt gården vara lite råddig med blommor och olika slags växter, tipsar Patrik Byholm. Och klipp inte gräsmattan varje dag.

Här kan du läsa mera om hur du lockar insekter till din trädgård