Hoppa till huvudinnehåll

"Min prioritet nummer ett är att personalen ska trivas och må bra" - servicechefen vid Pargas hemvård satsar på öppenhet och kommunikation

Camilla Bergman-Kärpijoki.
Camilla Bergman-Kärpijoki. Bild: Yle/Lotta Sundström person,Camilla Bergman-Kärpijoki

Då personalen mår bra är också klienter nöjda. För Camilla Bergman-Kärpijoki är hemvårdspersonalens välmående viktigt, både som ett självändamål och som ett led i en fungerande verksamhet.

Bergman-Kärpijoki började jobba vid hemvården i november i fjol. Vid enheten hade man tampats med bristande kommunikation och stämningen hade inte alltid varit den bästa.

- Jag har förstått att har funnits en hel del utmaningar, speciellt kring det att personalen kanske upplevt att de inte blir hörda i tillräckligt stor grad och har kanske känt sig lite ensamma.

Det här ville Bergman-Kärpijoki ändra på. Hon valde att satsa på öppenhet och kommunikation, och vinnlägga sig om att de anställda trivs på jobbet.

Bergman-Kärpijoki har också strävat efter en rättvis fördelning av arbetsbördan, och till att ta tillvara de anställdas kompetenser.

Glasögon, rexept, mediciner och vattenglad på ett bord.
Glasögon, rexept, mediciner och vattenglad på ett bord. Bild: Ludovic Di Orio mediciner,recept

”Vi kommer på jobb med en positiv attityd”

Nu har det visat sig att det var en lyckad satsning. Stämningen har blivit klart bättre, berättar Elisa Ääri, en av de anställda vid hemvårdsenheten.

Hon jobbar bland annat med att planera hemvårdsteamens dagar och dela ut uppgifterna.

- Om man jämför med i höstas är stämningen mycket, mycket bättre.

- Det märks att man satsat på det här. Vi pratar sinsemellan och jag tycker att stämningen är riktigt positiv.

Vårdare håller äldres hand.
Vårdare håller äldres hand. hemvård,vård (omsorg),hemvårdare,senior,Äldreomsorg

Vad beror det på?

- Jag tror att alla har lagt märke till att då stämningen är positiv är det lättare för alla att jobba.

- Vi kommer på jobb med en positiv attityd. Det gör att vi redan på morgonen har en god stämning och alla gillar att komma på jobb.

Här lyfter man katten på bordet och lyssnar på varandra

För Camilla Bergman-Kärpijoki, servicechef för hemvården sedan november i fjol, hör öppenhet och en fungerande kommunikation till det allra viktigaste.

- Under tiden då jag har arbetat här har vi haft flera gemensamma möten med personalen, bland annat i form av arbetshandledning och regelbundna möten med närcheferna. Även närcheferna inom hemvårdsteamen håller regelbundet veckomöten med personalen.

- Jag strävar efter att alltid hitta lösningar, och att alla känner att de blir hörda.

Hemvårdare städar lägenhet.
Hemvårdare städar lägenhet. hemvård,vård (omsorg),hemvårdare,senior

Rent konkret har man lyft katten på bordet och sett till att diskutera kring problem som uppstår.

- Direkt då det är något som någon är missnöjd med har vi tagit det till en öppen diskussion.

- Det är något alla varit nöjda med. Man vågar vara öppen och man vågar stå för sina åsikter. Och vi lyssnar på alla, också på kritik.

I grupp har man bland annat diskuterat om nolltolerans, vad som är ett bra bemötande och om teamens regler för en bra arbetsgemenskap.

Ta till tals är Pargas verktyg för kommunikation

Inom Pargas stad har man en modell för diskussion på individnivå som kallas Ta till tals och kan användas för att ta upp olägenheter.

- Jag diskuterar med personen det gäller. Om vad som hänt och om åtgärdsförslag, vad vi kunde göra på ett annat sätt.

Hemvårdare berör äldre klients hår.
Hemvårdare berör äldre klients hår. hemvård,vård (omsorg),hemvårdare,senior

Senare följer man upp saken i en utvärderingsdiskussion.

- Det här är något jag tycker fungerar jättebra. Personalen blir hörd, och då vet hon eller han att vi faktiskt står som ett stöd och strävar efter att hjälpa och hitta lösningar.

En synlig och tillgänglig chef

Enligt Bergman-Kärpijoki är det vid det här laget väl känt att dörren till hennes kontor står öppen och att man får komma och prata.

- Jo alla vet att min dörr är öppen, och att jag springer runt i korridorerna. Jag är nog på alla sätt synlig och lättillgänglig här på enheten.

Kvinna skjuter på rullstol där det sitter en äldre person.
Kvinna skjuter på rullstol där det sitter en äldre person. Bild: Yle/Stefan Paavola äldrevård,äldreomsorg,äldrearbete

Att arbeta som hemvårdare kan vara fysiskt och psykiskt tungt, och till exempel i Vasa har sjukfrånvaron varit hög.

Bergman-Kärpijoki berättar att man i ett av Pargas hemvårdsteam lagt märke till att sjukfrånvaron nu minskat i och med satsningar på personalens välmående.

Klienterna vinner på en god arbetsgemenskap

Tjänsten som servicechef är ny och besattes enligt Bergman-Kärpijoki just för att bättre kunna beakta personalen och utveckla verksamheten.

Resultaten av att lägga speciell vikt på de anställdas välmående har varit goda, och Bergman-Kärpijoki är övertygad om att också kunden vinner på att hemvårdarna trivs på jobbet.

- Det går mot det bättre hela tiden. Vi har gjort olika förfrågningar och personalen mår bättre. Vi har fått bra respons på att kommunikationen löper bättre och att samarbetet över teamgränser har blivit mera effektivt.

- De upplever också att vi strävat efter att arbetsbördan ska vara mera jämlik. Att vi ser över resurserna är något många upplever som något positivt.

- Det är ju kunden i första hand som ska få bra service. Jag har tänkt att om arbetsgemenskapen är god och alla trivs i sitt arbete, då blir också kundservicen och kvaliteten bättre.

Två personers fötter och en rollator.
Två personers fötter och en rollator. hälsovård,Senior (surname),äldreboende

Ett intresse för gott ledarskap

Inom hemvården i Pargas jobbar cirka 50 personer i två hemvårdsteam och ett hemsjukvårdsteam.

Camilla Bergman-Kärpijoki har ett särintresse för gott ledarskap inom hälsovården. Hon har jobbat inom flera olika områden inom hälsovårdssektorn, och studerat utveckling och ledarskap för hälsovård (högre högskoleutbildning).

- Jag har gjort mitt examensarbete kring ledarskap och kommer också fortsätta mina studier kring ledarskap och utveckling. Det är något jag brinner för och som jag vill jobba för.

Vilka är dina tips till enheter där man kanske inte är så nöjda med nuläget, där man tänker att stämningen kunde vara bättre och att personalen kanske inte mår så bra?

- Det är viktigt att man stöder sin personal. Att man är tillgänglig och lyssnar.

- Det är också viktigt att motivera personalen och utnyttja deras kunskap och kompetenser på bästa möjliga sätt.

- Visa respekt och ge positiv feedback.

Personer skriver på ett papper.
Personer skriver på ett papper. Bild: (c) Katya Mikhlin Jobb,arbete,dokument

Med tanke på att ni nått konkreta resultat inom hemvården, kunde samma modell exporteras till andra enheter inom staden?

- Mitt examensarbete handlar om hållbart ledarskap: om hurdant stöd personalen behöver för att kunna fungera och trivas i sitt arbete.

- Jag utvecklade en modell för det hållbara ledarskapet, så jag hoppas att det kanske kunde vara något som vi kunde använda oss av här i någon form, i något skede.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland