Hoppa till huvudinnehåll

Borgå tvåa i en ranking av de 21 största städerna – bara Helsingfors är mer livskraftigt

västra åstranden i borgå 31.08.16
västra åstranden i borgå 31.08.16 Bild: Yle/Stefan Härus Östnyland,Borgå,borgå västra åstranden,båtar

Borgås konkurrenskraft är på nationell toppnivå. Staden kommer tvåa efter Helsingfors i en jämförelse av de så kallade C21-städernas livskraft. En orsak till topplaceringen är att många Borgåbor har jobb.

Den färska redogörelsen har utarbetats av politices doktor Timo Aro och politices kandidat Rasmus Aro.

De har beaktat 30 olika variabler och fått fram en jämförelse av de 21 största städernas livskraft. Borgå kommer tvåa och Helsingfors är på första plats.

– Placeringen visar att Borgå har livskraft och det är en bra utgångspunkt. Men vi måste komma ihåg att en historisk utveckling inte är en garanti för framtiden. Vi beaktar det i stadens nya strategi och om vi placerar oss lika bra 2030 kan man säga att vi har lyckats, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

De här 30 variablerna analyserades

Regional och kommunal ekonomi

 • BNP
 • inkomsttagarnas medelinkomster
 • kommunernas koncernskulder
 • kommunernas beskattningsbara inkomster
 • statsandelar

Sysselsättnings- och arbetsplatsutveckling

 • sysselsättningsgrad
 • arbetslöshetsgrad
 • den öppna sektorns arbetsplatsutveckling
 • ekonomisk försörjningskvot
 • mängden aktiva företag

Dragningskraft

 • befolkningsutveckling
 • andelen högt utbildade invånare
 • kvadratpriser för gamla bostadsaktiebostäder
 • FPA:s sjukdomsindex
 • andelen invånare som talar främmande språk

Borgå klarade sig bra på de flesta variablerna. I ett pressmeddelande lyfter stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula främst upp sysselsättningen.

Sysselsättningsgraden i Borgå är 72,9 procent, vilket är högre än i någon annan C21-stad. Arbetslöshetsgraden är lägre än i någon av de andra städerna i jämförelsen.

– Den höga sysselsättningsgraden, den låga arbetslöshetsgraden och den utmärkta ekonomiska försörjningskvoten ger Borgå en särskild konkurrensfördel. De här är de viktigaste indikatorerna för livskraft, säger Ujula.

Inkomsttagarnas genomsnittliga inkomster är i topp tre och kvadratmeterpriset i aktiebostäderna ligger i topp fyra. Dessutom är Borgåborna ganska friska, eftersom sjukdomsindexet är det fjärde lägsta bland C21-städerna.

Sköldvik påverkar

Men det finns också variabler där Borgå klarar sig sämre. En av dem är BNP där Borgå ligger på 18:e plats. Det har skett en försämring sedan 2010.

– Det beror på att Sköldvikklustret påverkar Borgås BNP väldigt mycket. Man kan se en korrelation mellan försämringen och råoljepriset. Då oljepriset sjunker syns det i BNP, förklarar Fredrick von Schoultz.

Man som står vid räcket till en bro.
Fredrick von Schoultz. Arkivbild. Man som står vid räcket till en bro. Bild: Yle/Mikael Kokkola fredrick von schoultz,Borgå ekonomiska region

På variabeln öppna sektorns arbetsplatser kommer Borgå på 17:e plats. Men också det har en förklaring.

– Neste har inte räknats som ett företag inom den öppna sektorn eftersom staten äger 50 procent. Men jag tycker att det är konstigt eftersom Neste inte är ett statligt företag.

Dessutom är befolkningstillväxten i Borgå sämre än i C21-städerna i genomsnitt. Borgå landar på en 13:e plats. Positivt är ändå att befolkningstillväxten är lite snabbare än i hela landet i genomsnitt.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland