Hoppa till huvudinnehåll

"Folk har inte råd att bo där jobben finns" – Allt fler pendlar till huvudstadsregionen

Folk går mot ett VR-tåg av typen Intercity på perrongen vid Bennäs tågstation
Arbetsresans längd har ökat på 30 år delvis på grund av att arbetsplatserna har koncentrerats till vissa områden och många bor i randområdena. Folk går mot ett VR-tåg av typen Intercity på perrongen vid Bennäs tågstation Bild: Yle/Sofi Nordmyr tågpassagerare

Allt fler pendlar till huvudstadsregionen för att jobba. Boendekostnaderna i regionen är höga och det är svårt för arbetskraft och företag att hitta varandra.

Över hälften av de som bor i huvudstadsregionens närkommuner, det vill säga i Borgnäs, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vichtis, arbetar i huvudstadsregionen.

Allt som allt beräknas över 1,5 miljon finländare jobba utanför den egna hemkommunen.

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) följer med hur pendlandet utvecklas med hjälp av Statistikcentralens arbetskraftsstatistik och sysselsättningssiffror. De nyaste siffrorna visar att pendlandet fortsätter öka.

– Pendlandet har ökat ganska mycket mellan 2016 och 2017, till cirka 130 000 pendlare. Då det går bättre för ekonomin i landet och arbetsmöjligheterna ökar så ökar också pendlandet, säger Vilja Tähtinen regiondataexpert vid HRM.

Aamuruuhka, Etelä-Haaga, Vihdintie, autojen valot, ruuhka, syksy, talvi, sade
De flesta arbetsresorna görs med bil, både i tätorter och på landsbygden. Aamuruuhka, Etelä-Haaga, Vihdintie, autojen valot, ruuhka, syksy, talvi, sade Bild: Derrick Frilund / Yle snöfall

De höga boendekostnaderna i huvudstadsregionen påverkar också. Många har inte råd att bo där de jobbar, säger Tiina Pasuri, direktör för trafikfrågor och markanvändning vid Helsingforsregionens handelskammare.

– Huvudstadsregionen är landets viktigaste servicecentra och där behövs mycket arbetskraft. Det råder ständig brist på arbetskraft inom vissa yrken, men de som kunde utföra jobben har inte råd att bo där jobben finns, säger Pasuri.

Tähtinen betonar att siffrorna baserar sig på sampel, så de ska ses som riktgivande.

– Siffrorna är sinsemellan lite motstridiga vilket tyder på att statistiken har allt svårare att ta i beaktande förändringar i arbetslivet, säger hon.

– Möjligheten till att jobba på distans underlättar också vardagspusslet.― Tiina Pasuri

Flexibilitet allt viktigare

Att pendla långa sträckor varje dag kan vara jobbigt för arbetstagaren. Flexibilitet från arbetsgivarens sida, både vad gäller arbetstid och arbetsplats, blir allt viktigare då pendlandet ökar.

– Hos oss jobbar till exempel personer som bor i Tammerfors, Lahtis, Åbo och Salo, så då underlättas situationen för arbetstagaren av att det finns utrymme för flexibilitet vad gäller var och när jobbet utförs.

Man kan till exempel komma överens om att jobba under kollektivtrafikresan.

– Möjligheten till att jobba på distans underlättar också vardagspusslet, säger Tiina Pasuri.

Enligt Pasuri är det viktigaste ur arbetsgivarens synvinkel att arbetstagarna mår så bra som möjligt och är nöjda.

– Idealsituationen är att det går så lite tid åt för resandet som möjligt, så att man har mer fritid, säger Pasuri.

Rödljus i en korsning i Helsingfors.
Rödljus i en korsning i Helsingfors. Bild: Yle/Petter West helsingfors busstrafik

"Tillgänglighet en nyckelfråga för företagen"

I Centralhandelskammarens nationella konkurrenskraftsutredning framkommer att företagare ser goda trafikförbindelser som en viktig faktor vid valet av var företaget placeras.

– I vår utredning kom det tydligt fram att det finns stora problem med att matcha utbudet och efterfrågan vad gäller arbetskraft och arbetsplatser i hela landet, vilket påverkar sysselsättningsgraden. Vart tredje företag upplever svårigheter med att hitta lämplig arbetskraft, säger Kaisa Saario, expert vid Centralhandelskammaren som gjorde utredningen.

Goda trafikförbindelser och möjligheter till att pendla förbättrar alltså företagens verksamhetsmöjligheter och på lång sikt också ortens livskraft, enligt Saario.

– Trafikförbindelserna har blivit allt viktigare för företagen. Inom industrin, byggbranschen och handeln har trafikförbindelsernas betydelse ökat, säger Saario.

Pasuri lyfter också upp att det i dag är allt viktigare att arbetsplatsen är placerad vid en knutpunkt för kollektivtrafiken.

– Tillgänglighet är en nyckelfråga här, säger Pasuri.

Läs mera:

Då båda föräldrarna pendlar: ”Vårt livspussel är svårt att rucka och planeras veckor i förväg”

Både Matias och Belinda Andersson pendlar från Borgå till Helsingfors. För att paret ska få livspusslet att gå ihop krävs det noggrann planering och organisering.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen