Hoppa till huvudinnehåll

HD: Stor publicitet inte orsak att sänka straffet för bilisten som orsakade cykelolyckan i Mejlans

Högsta domstolens byggnad i Helsingfors
Arkivbild. Högsta domstolens byggnad i Helsingfors Bild: YLE/Eva-Maria Koskinen högsta domstolen

Högsta domstolen (HD) beslutade att hålla fast vid domen på 2 år och 8 månader som hovrätten tidigare slog fast. HD ansåg inte att den stora publiciteten som fallet har fått var orsak nog att sänka straffet.

Det var på sommaren 2015 som en manlig bilist med flit körde framför en cyklist mellan Mannerheimvägen och Stockholmsgatan i Mejlans, så att denne cyklade in i bilen och slungades med huvudet före i asfalten.

Dagen därpå dog cyklisten av sina skador. Bilisten smet från platsen men greps av polisen följande dag.

Tingsrätten dömde gärningsmannen till 4,5 års ovillkorligt fängelse för bland annat grovt dödsvållande och grov misshandel, men förkastade åtalet för dråp.

Hovrätten dömde mannen som körde bilen för grov misshandel, grovt dödsvållande, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och smitning i vägtrafik.

Hovrätten dömde ett mildare straff på 2 år och åtta månaders fängelse, och som orsak angav hovrätten den stora publicitet fallet har fått.

För HD gällde det att ta ställning till straffutmätningen för gärningsmannen.

Åklagaren yrkade på att skärpa straffet till 4,5 års fängelse, vilket var det som tingsrätten ursprungligen utdömde. Gärningsmannen yrkade på att sänka straffet till 1,5 år villkorligt fängelse.

Hjärnskada orsak till mildare straff

I sitt avgörande ansåg HD att cyklistens beteende inte gav skäl till strafflindring. Bilförarens agerande ansågs helt klart vara den huvudsakliga orsaken till att cyklisten förlorat kontrollen över sin cykel och ådragit sig skador som ledde till döden.

Bilföraren hade tidigare diagnostiserats för en svår hjärnskada och därtill hörande symtom som uppkommit till följd av en trafikolycka.

Enligt HD hade mannen på grund av hjärnskadan haft svårigheter att kontrollera sitt beteende, vilket HD ansåg vara tillräckligt för att sänka straffet som tingsrätten ursprungligen dömde.

HD konstaterade att fallet fått omfattande publicitet och i massmedia varit föremål för stor uppmärksamhet. Men HD ansåg inte att publiciteten hade varit exceptionell eller oberättigad och ledde därför inte till en nedsättning av straffet.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen