Hoppa till huvudinnehåll

Rivningsbeslut om Pohjolan Voimas kraftverk i Kristinestad kan komma till sommaren

Kraftledningarna från vindkraftsparkerna i Kristinestad kommer att dras till Fingrids nya elstation
Kraftledningarna från vindkraftsparkerna i Kristinestad kommer att dras till Fingrids nya elstation Bild: YLE/Mira Myllyniemi elstationer

Pohjolan Voimas dotterbolag PVO Lämpövoima fattar sannolikt beslut under sommaren om kol-och oljekraftverken i Kristinestad skall rivas. Kraftverken har stått stilla sedan 2015 eftersom de inte är lönsamma och miljötillståndet för det oljebaserade kraftverket gick dessutom ut 2015.

Kraftverken i Kristinestad är byggda i mitten av 1980-talet och producerade enbart el men ingen fjärrvärme. Den sammanlagda effekten i de båda kraftverken uppgår till 440 MW.

Anläggningarna är tekniskt i skick

Ett eventuellt rivningsbeslut berör förutom de båda kraftverken i Kristinestad också kolkraftverket i Björneborg som också kördes ner 2015.

Kolkraftverket i Björneborg är i samma storleksordning som kraftverket i Kristinestad, det vill säga 230 MW. Enligt regeringens linjedragning i början av veckan skall kolförbränningen upphöra i landet 2029.

- Det är inte vettigt ur ägarens synvinkel att hålla kraftverken i Kristinestad och i Björneborg i skick men om Oy Finland Ab behöver en sån här försäkring, då finns de tillgängliga, säger PVO-Lämpövoimas vd, Petri Hurri.

Kraftverken i Kristinestad och Björneborg ingår inte i reservkraftsystemen.

Alternativa planer

Kraftverksområdet i Kristinestad är 100 hektar stort, kraftverken finns nära hamnen och havet. Läget är på många sätt bra för industriell verkamhet men hittills har inga alternativa planer konkretiserats.

- Naturligtvis har det funnits olika funderingar och interna utredningar efter 2015 men jag tänker inte diskutera dem i offentligheten. Bioetanolproduktion har varit ett alternativ men den ser inte ut att förverkligas.

- Vi har också förberett oss på att riva kraftverken och beslutet fattas möjligen under sommaren men det är ägarens sak att besluta om det.

Läs också

Österbotten

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Österbotten