Hoppa till huvudinnehåll

Språkundervisning från och med första klass blir verklighet 2020 - Övertorneå tog en tjuvstart med svenskan

Regeringen har gett grönt ljus för att inleda språkundervisningen redan i första klass i alla skolor. Förnyelsen verkställs från och med våren år 2020.

Det var i samband med rambudgetförhandlingarna förra veckan som regeringen kom överens om att det första främmande språket ska in på schemat redan på våren under det första skolåret.

– De ettor som börjar i skolan på hösten nästa år är de första som får ta del av tidig språkundervisning oberoende av var i Finland de bor, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen i ett pressmeddelande från Undervisnings- och kulturministeriet.

Statsunderstöd för en tidigareläggning av språkundervisningen delades ut för första gången våren 2017 då 95 projekt beviljades cirka 3,8 miljoner euro.

En av de kommuner som gick in för att tidigarelägga språkundervisningen är Övertorneå kommun i Lappland. Där har alla elever i åk 1 och 2 läst svenska under det här läsåret.

Utbildningsstyrelsen har nu beviljat ytterligare 4,3 miljoner euro i statsunderstöd bland annat för att projekt som startats tidigare ska kunna fortsätta. Stödet fördelas mellan 81 påbörjade projekt och 37 nya projekt.

Projekten går i praktiken ut på att en del skolor kommer att tidigarelägga undervisningen i främmande språk och i det andra inhemska språket. I en del skolor och i daghemmen kommer barnen att få bekanta sig med olika språk med hjälp av spel, lekar och sånger.

Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen säger att både barnen, lärarna och föräldrarna har gillat försöken med tidigarelagd språkundervisning. Han säger att många upplever det som inspirerande att barnen får börja lära sig språk i tidig ålder.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes