Hoppa till huvudinnehåll

11-åriga Aava ryggopererades i Åbo med ny teknik - skoliosdrabbade kan nu växa upp med full rörlighet i ryggen

Röntgenbilder på skoliospatient.
Röntgenbilder på patienten före och efter skoliosoperationen i Finland. Röntgenbilder på skoliospatient. Bild: Åbo universitetscentralsjukhus. skolios,Åbo universitetscentralsjukhus

I januari i år genomfördes Nordens första, och Europas andra spinal tethering operation på Åbo universitetscentralsjukhus och resultatet ser bra ut.

Det är en ny metod som ger skoliosdrabbade en möjlighet att växa upp med full rörlighet i ryggen.

– Vi har avvaktat i några månader för att se hur flickan återhämtar sig, men det ser bra ut nu och operationen har varit lyckad, säger en återhållsam men glad Ilkka Helenius, överläkare vid Åbo universitetscentralsjukhus.

Ungefär 7 procent av Finlands befolkning drabbas av skolios och 0,2 procent av barnen behöver någon form av vård för sjukdomen.

Man vet inte exakt vad sjukdomen beror på men den är genetisk. Skolios gör att ryggraden växer krokigt.

Fakta om skolios

- Innebär att man har en krokig ryggrad
- Upptäcks vanligen i 13-14 års ålder
- Vanligare hos flickor än hos pojkar
- Cirka 7 % av befolkningen har skolios om de lindrigaste fallen räknas med
- Behandlas med korsett i lindrigare fall, operation vid grövre fall
- Bland andra Usain Bolt, Kurt Cobain och Liza Minnelli har lidit av skolios

Källa: 1177.se och terveyskirjasto.fi

De som behöver opereras har tidigare alltid genomgått en så kallad steloperation där skruvar i ryggraden fixerar ryggen i en rak vinkel.

Så småningom förbenas hela ryggen och den förlorar mycket av sin rörlighet.

Ryggen spänns upp mot en vajer - ger rörlighet

Den nya metoden utvecklades i USA och redan 2010 genomfördes världens första operation med den här nya metoden som ännu saknar svensk översättning men som på engelska kallas "spinal tethering".

Till skillnad mot steloperationen spänns ryggraden upp mot en vajer som med kraften av 150 newton (~15 kg) drar ryggraden till rätt läge. Ryggen växer sedan in i ett normalläge när barnet blir äldre.

Två manliga läkare, en ung och en i övre medelåldern, står i en sjukhuskorridor med vita läkarrockar på sig.
Professor i barnortopedi och överläkare Ilkka Helenius (vänster) och avdelningsöverläkare Olli Pajulo genomförde operationen med sitt team. Två manliga läkare, en ung och en i övre medelåldern, står i en sjukhuskorridor med vita läkarrockar på sig. Bild: Amanda Vikman/Yle Åbo universitetscentralsjukhus,olli pajulo

– Världens första ingrepp genomfördes i USA på en åttaårig pojke. Operationen gick bra men man hade missbedömt hans slutliga längd så vajern måste plockas bort. Men han mår ändå bra i dag, säger avdelningsöverläkare Ilkka Helenius.

Det är alltså viktigt att man gör ingreppet och längduppskattningen i rätt tid, oftast under en intensiv tillväxtålder nära barnets pubertetsålder.

Mamman tog initiativet

Den krävande skoliosoperationen genomfördes den 11 januari 2018 på ÅUCS av professor i barnortopedi och traumatologi Ilkka Helenius, avdelningsöverläkare Olli Pajulo och ett stort team specialister.

Vår insats här i Åbo har väckt stort internationellt intresse― Ilkka Helenius

– Det är en krävande operation av många anledningar. Bland annat måste ena lungan tömmas på luft för att man ska komma åt operationsområdet, säger Helenius.

Det har nu gått tre månader sedan operationen. Patienten, 11-åriga Aava från Björneborg, har återhämtat sig väl och föräldrarna är mycket nöjda med läget.

Det var flickans mamma som tog initiativet och frågade läkarna om det fanns någon möjlighet att genomföra den här typen av ingrepp även i Finland.

– Det här berättar om hur otroligt väl insatta föräldrarna är i dagens läge, säger Helenius.

Han hade tillsammans med sina kolleger under flera år följt med utvecklingen i USA och hade redan planer på att introducera metoden även i Finland.

Så mamman till Aava lade fram sitt förslag i precis rätt tid.

Expert från USA med under operationen

Det var professor Lawrence G. Lenke och doktor Randall Betz som tillsammans utvecklade "spinal tethering"-tekniken. Dr Betz var själv med under operationen men fick endast delta med goda råd under ingreppet.

– Man har sedan 2010 blivit skickligare på att avgöra hur och när ingreppet ska utföras. Vår insats här i Åbo har väckt stort internationellt intresse, säger Helenius.

många skyddsklädda personer runt ett operationsbord sysselsatta med operation
Under operationen fästs en 5mm grov vajer i patientens rygg som tvingar ryggen att växa rakt. många skyddsklädda personer runt ett operationsbord sysselsatta med operation Bild: Åbo universitetssjukhus Operation,skolios,ilkka helenius

Om man i ett tidigt skede upptäcker skolios kan man motverka effekten med en så kallad Boston-korsett som används 23 timmar i dygnet. Men en del av de drabbade måste ändå genomgå en operation.

Alla drabbade kommer inte att kunna behandlas med den här metoden eftersom det är flera saker som måste stämma. Bland annat utvecklingsskedet av sjukdomen och åldern på den drabbade.

– Vi tror att ungefär fem till tio personer per år kommer att genomgå den här typen av operation, och nästa patient står redan på kölistan. Hen måste bara växa lite först, säger Pajulo med ett snett leende.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland