Hoppa till huvudinnehåll

Här byggs framtidens slakteri - Meatgard i Västankvarn ska erbjuda lokalproducerat kött för medvetna konsumenter

Raija Rehnberg och Mikael Jern följer med byggnadsarbetena vid det nya slakteriet i Västankvarn.
Slakteriet som består av olika moduler har nu anlänt till Västankvarn i Ingå. Meatgards vd Raija Rehnberg och styrelsemedlem Mikael Jern ser fram emot en ny verksamhet i Västankvarn. Raija Rehnberg och Mikael Jern följer med byggnadsarbetena vid det nya slakteriet i Västankvarn. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,meatgard slakteri

Dagens köttproduktion måste svara på konsumenternas krav. Det nya slakteriet i Ingå vill vara ett föredöme.

Febril byggverksamheten pågår på en skogstomt ett stenkast från Västankvarn gård i Ingå.

Tolv byggare jobbar med att montera ihop och installera moduler som inom kort ska utgöra det nya slakteriet i Ingå.

I anslutning till modulerna byggs också en mottagningsladugård för de djur som kommer till slakt.

Byggarbeten vid Meatgard slakteri i Västankvarn i Ingå.
Det kombinerade slakteriet och styckeriet levererades som moduler av det inhemska företaget Kometos. Byggarbeten vid Meatgard slakteri i Västankvarn i Ingå. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,meatgard

Det är fråga om ett kombinerat slakteri och styckeri för nöt, lamm, svin och vilt.

Miljonprojekt

Slakteriet byggs av bolaget Meatgard med drygt tjugo delägare, varav de flesta är köttproducenter i Nyland och Åboland.

För tillfället pågår en aktieemission för att ytterligare bredda ägarbasen och få in mer kapital.

Kostnaderna uppgår till 1,5 miljoner euro.

Projektet har beviljats investeringsstöd av närings-, trafik- och miljöcentralen samt ett långfristigt lån av Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden.

Raija Rehnberg är vd för Meatgard
Raija Rehnberg vill att Meatgard ska vara framtidens slakteri. Raija Rehnberg är vd för Meatgard Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,västankvarn

Raija Rehnberg är vd för bolaget Meatgard.

- Det finns en hel del köttproducenter i Åboland och Nyland. Vår tanke är att koncentrera djurmottagning, slakt, mörning och styckning till samma plats, säger Rehnberg.

Alla funktioner på en plats

I dag transporteras köttet ofta från producenten till slakt på en plats och vidare till styckning på en annan plats.

Därifrån körs det sedan tillbaka till gården som säljer köttet vidare till konsumenten.

Kunderna är i dag mycket medvetna och vill veta varifrån köttet kommer och hur djuren är skötta och hur allt går till. Det här är ett slakteri för framtiden― Rehnberg

I Västankvarn ska all service erbjudas på samma plats för att förbättra logistiken.

- Vårt måtto är att göra saker lite bättre, säger Rehnberg.

Slakteriet ska fästa särskild uppmärksamhet vid etik, miljö och hållbar produktion.

Mikael Jern och Raija Rehnberg följer med monteringen av det nya slakteriet i Västankvarn.
Mikael Jern och Raija Rehnberg följer fascinerat med hur det nya slakteriet tar form. Mikael Jern och Raija Rehnberg följer med monteringen av det nya slakteriet i Västankvarn. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,mikael jern

Nyckelfärdigt slakteri

Slakteriet består av nio olika moduler som byggts i Kauhajoki av företaget Kometo.

De har nu transporterats till Västankvarn och monteras klart de närmaste veckorna.

Meatgard slakteri färdigställs i Västankvarn.
Sammanlagt nio moduler ska byggas ihop till det som slutligen blir det färdiga slakteriet med styckeri och packningsutrymmen. Meatgard slakteri färdigställs i Västankvarn. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyländska,meatgard slakteri

Mottagningsladugården byggs på platsen och verksamheten ska inledas under hösten.

En slaktare är hittills anställd, men det finns också jobb för några deltidsanställda personer.

Meatgard har också inlett ett samarbete med styckeriet Kanttura i Salo som efter hand väntas flytta sin verksamhet till Västankvarn.

Slakteriet byggs i nära samarbete med Västankvarn gård.

fodersilo på Västankvarn gård
Västankvarn håller på att utvecklas till ett slags landsbygdscentrum. fodersilo på Västankvarn gård Bild: Yle/Maria Wasström västankvarn gård

- Västankvarn gårds målsättning är att vara ett landsbygdscentrum för västra Nyland och därför passar slakteriet väldigt bra in, säger Mikael Jern, vd på Västankvarn gård och styrelsemedlem i Meatgard.

Han anser att slakteriet kompletterar gårdens övriga verksamhet som består av jord- och skogsbruk, mjölkproduktion och utbildningssamarbete med Novia och Axxell.

På gården bedriver också Nylands Svenska Lantbrukssällskap försöksverksamhet inom växtodling. Flera företag inom landsbygdsnäringar har kontor i gårdens lokaler.

Mjölkkor hör inte hemma här

Västankvarn gård har ändå ingen direkt nytta av slakteriet eftersom gården inte har någon egen köttproduktion.

Den stora ladugården inhyser mjölkkor som vanligtvis inte slutar sina dagar som premiumkött.

- Det här slakteriet ska producera högklassigt kött för konsumenter som vill ha det, säger Jern.