Hoppa till huvudinnehåll

Merja Ylä-Anttila blir ny verkställande direktör för Yle

Merja Ylä-Anttila.
Merja Ylä-Anttila. Merja Ylä-Anttila. Bild: Yle Kuvapalvelu Merja Ylä-Anttila,Ylä-Anttila

Yles styrelse har utsett Merja Ylä-Anttila till ny verkställande direktör för Yle. Ylä-Anttila efterträder Lauri Kivinen som börjar arbeta inom den privata sektorn.

Ylä-Anttila tillträder den 1 september 2018.

Ylä-Anttila har över trettio års erfarenhet från mediebranschen. Hon har arbetat som chefredaktör för MTV:s nyheter sedan 2001 och de senaste tre åren som verkställande direktör för Mediahub Helsinki Ab som är dotterbolag till Bonnier Broadcasting.

I Merja Ylä-Anttila kombineras erfarenhet, kompetens och ledarskap― Yles styrelseordförande Thomas Wilhelmsson

I valet av verkställande direktör underströk styrelsen Ylä-Anttilas långa ledarskapserfarenhet samt klarsynthet gällande mediebranschen.

– I Merja Ylä-Anttila kombineras erfarenhet, kompetens och ledarskap. Hon känner både branschen och Yle väl. Hon har en klar uppfattning om de utvecklingsbehov som trycket från samhället och teknologin för med sig. Ylä-Anttila är en inspirerande ledare, säger Yles styrelseordförande Thomas Wilhelmsson i ett pressmeddelande.

Vidare säger Wilhelmsson att styrelsen är övertygad om att Merja Ylä-Anttila har en djup förståelse för vilken roll public service-media och Yle har för samhället samtidigt som hon i och med sin erfarenhet från den kommersiella sidan kan medverka till att det interna samarbetet i den finländska mediebranschen fördjupas.

Yles nya vd Merja Ylä-Anttila höll personalinfo på tisdagen. Till vänster styrelsemedlem Thomas Wilhelmsson.
Yles nya vd Merja Ylä-Anttila höll personalinfo på tisdagen. Till vänster styrelseordförande Thomas Wilhelmsson. Yles nya vd Merja Ylä-Anttila höll personalinfo på tisdagen. Till vänster styrelsemedlem Thomas Wilhelmsson. Bild: Yle Kuvapalvelu/Jussi Nahkuri Yle

Ylä-Anttila: Samarbete viktigare än någonsin

Själv säger Ylä-Anttila i pressmeddelandet att hon tar sig an det nya uppdraget med iver.

När media också i Finland befinner sig i hård internationell konkurrens är samarbetet mellan public service och kommersiella medier viktigare än någonsin― Merja Ylä-Anttila

- Om man inom media vill arbeta för det finländska samhället är Yle det bästa stället för det. Jag är glad, inspirerad och väldigt motiverad att ta emot det här uppdraget, berättar Ylä-Anttila.

- När media också i Finland befinner sig i hård internationell konkurrens är samarbetet mellan public service och kommersiella medier viktigare än någonsin. Vi behöver välfungerande inhemska medier, som kan erbjuda finländarna ett så gott utbud som möjligt, säger hon.

- Svenska yle är viktigt för den finlandssvenska kulturella identiteten och de svenskspråkiga programmen är en väsentlig del av public service uppdraget, säger Ylä-Anttila.

På frågan om vilka program på svenska som Ylä-Anttila själv följer, blir svaret nyheterna.

Efterträder Lauri Kivinen

Yles styrelse inledde rekryteringen av en ny verkställande direktör i januari, då Lauri Kivinen meddelade att han lämnar bolaget inom detta år. Det var första gången Yles verkställande direktör rekryterades både direkt och via öppen annonsering.

Yles verkställande direktör har i uppgift att leda bolagets verksamhet och inför styrelsen svara för verksamhetens resultat.

Verkställande direktören svarar också tillsammans med styrelsen för genomförandet av förvaltningsrådets beslut.

Verkställande direktören leder ledningsgruppen där enheternas och de gemensamma funktionernas direktörer ingår. Yles ansvariga redaktörer svarar som hittills för innehållsbesluten på Yle.

Yles verkställande direktörer sedan 1926

 • 2.6.1926 - 31.3.1927 tf verkställande direktör L. M. Viherjuuri
 • 1.4.1927 - 12.10.1927 tf verkställande direktör Yrjö Koskelainen
 • 13.10.1927 - 7.12.1927 tf verkställande direktör, prokurist A. Deinert
 • 7.12.1927 - 25.4.1945 verkställande direktör (generaldirektör från 1.4.1944) Hj. W. (Hjalmar Woldemar) Walldén (namn från 1935 J. V. (Jalmar Voldemar) Vakio)
 • 7.12.1927 - 25.4.1945 verkställande direktör (generaldirektör från 1.4.1944) Hj. W. (Hjalmar Woldemar) Walldén (namn från 1935 J. V. (Jalmar Voldemar) Vakio)
 • 26.4.1945 - 31.12.1949 generaldirektör Hella Wuolijoki
 • 1950 - 1964 generaldirektör Einar Sundström
 • 1965 - 1969 generaldirektör Eino S. Repo
 • 1970 - 1979 generaldirektör Erkki Raatikainen
 • 1980 - 1989 generaldirektör Sakari Kiuru
 • 1.1.1990 - 31.3.1994 generaldirektör Reino Paasilinna
 • 1.4.1994 - 30.4.2005 verkställande direktör Arne Wessberg
 • 1.5.2005 - 30.4.2010 verkställande direktör Mikael Jungner
 • 1.5.2010 - verkställande direktör Lauri Kivinen

Läs mera:

Direktörer för Rundradion: från J. V. Vakio till Merja Ylä-Anttila

Under sina livskraftiga decennier har Rundradion/Yle styrts av tolv män och en kvinna. Det har varit lugna år och turbulenta tider. Samhällsklimatet och den rådande politiken har styrt både direktörsval och hur programpolitiken sett ut.