Hoppa till huvudinnehåll

Olycksutredningen kring Sternas krock klar - ett fel i styrningen orsakade olyckan

Sterna efter olyckan.
Olyckan skedde i juni i fjol. Sterna efter olyckan. Bild: Yle / Mattias Simonsen lillmälö färjfäste

Olycksutredningen kring landsvägsfärjan Sternas krock med bryggklaffen vid färjfästet i Pargas i fjol har blivit klar.

Enligt utredningen uppstod det ett fel i färjans styrutrustning, rotorpropellern i aktern vreds inte i bromsposition och därför kunde färjan inte styras. Resultatet blev att färjpersonalen inte kunde minska på hastigheten tillräckligt.

Sternas befälhavare styrde färjan mot bryggklaffens ponton för att dämpa kollisionen.

Olyckan skedde vid Lillmälö färjfäste i Pargas den 12 juni 2017.

Ombord fanns 16 bilar och 24 personer. Ingen skadades allvarligt, materiella skador uppstod på bryggklaffen, några fordon och färjans förkonstruktioner.

Olycksutredningscentralen: bättre anvisningar krävs i samband med att fartyg uppgraderas

Sternas styrsystem förnyades delvis och maskinkontrollsystemet förnyades i sin helhet hösten 2016.

Trots att rederiet och Trafikverket kommunicerade med varandra så godkändes de här arbetena inte enligt den officiella processen, något som myndigheten nu i efterhand anser att borde ha gjorts.

Inledandet av den här processen är på rederiets ansvar och ett rederi ska aktivt kontakta övervakningsmyndigheten då liknande arbeten genomförs.

Enligt rapporten är rederierna ändå inte nödvändigtvis alltid medvetna om det här, konstaterar man vidare i rapporten.

Rederiet fick inte heller tydliga anvisningar av Trafiksäkerhetsverket när det gäller hur ändringsarbetena ska godkännas och genomförde dem tillsammans med utrustningsleverantörerna.

Trafiksäkerhetsverket ska nu utveckla sina anvisningar samt hur de ger råd och övervakar i samband med ändringsarbeten på fartyg.

Dessutom rekommenderar Olycksutredningscentralen att Finlands Färjetrafik Ab i fortsättningen i planeringsskedet granskar riskerna i samband med ändringsarbeten i kritiska system och av myndigheterna säkerställer behovet av godkännande av ändringsarbetena.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland