Hoppa till huvudinnehåll

SFP i Jakobstad kördes över i Kållbykorsningen

Trycket på korsningen vid Kållbyvägen är stort
Trycket på korsningen vid Kållbyvägen är stort. Trycket på korsningen vid Kållbyvägen är stort Bild: Yle/Kjell Vikman vägkorsning,Jakobstad

Det blir en rondelllösning för trafikproblemen vid infarten till Jakobstad från Kållbyvägen. Frågan delade tekniska nämnden i Jakobstad, det blev SFP mot resten och rösterna föll 5-4.

SFP vill ha kvar de nuvarande två T-korsningarna kompletterade med trafikljus som är den enklaste och billigaste lösningen.

Fyra alternativ till lösning av trafikproblemen fanns på bordet och tekniska nämnden gick in för en tvåfilig rondell med en underfart för den lätta trafiken.

Två trafikljusalternativ och två rondellalternativ

Trafikproblemen vid infarten till Jakobstad från Kållbyvägen har närmast karaktär av evighetsfråga.

Problemet har ytterligare accentuerats efter att den så kallade turborondellen färdigställdes. Trafiken löper smidigare genom den rondellen men istället har trycket flyttas närmare centrum till följande korsning.

Korsningen som skall åtgärdas består av två T-korsningar i dagens läge. Tre av alternativen innebär att korsningsområdet byggs om till en X-korsning.

Det enklaste alternativet som SFP förespråkar innebär att de två T-korsningarna bibehålls och förses med trafikljus. Inga planeändringar krävs heller för den lösningen.

Det mest omfattande alternativet som tekniska nämnden alltså gick in för betyder att en korsningen blir en X-korsning med en tvåfilig rondell, kompletterad med en underfart för den lätta trafiken under Kållbyvägen.

Bottenviksvägens sträckning måste flyttas i så fall och en del träd avverkas.

T-korsningen vid Bottenviksvägen
T-korsningen vid Bottenviksvägen. T-korsningen vid Bottenviksvägen Bild: Yle/Kjell Vikman vägkorsning,Jakobstad

Sista ordet är inte sagt

En lösning på problemen i korsningen har stötts och blötts i många år och det är inte säkert att nämndens beslut är det sista ordet i sammanhanget.

En fråga gäller finansieringen. Nämndens alternativ är det dyraste och kostar enligt konsulten Trafix cirka tre miljoner euro. De övriga alternativen är en miljon billigare och det är främst underfarten som kostar.

- Det är inte så säkert att det blir så här, tekniska nämnden har tidigare förkastat rondellen och det kan hända att stadsstyrelsen tar över ärendet, säger nämndens ordförande Christer Tonberg (SFP)

- Vi prioriterar den andra underfarten under järnvägen till det gamla Wärtsilä området ganska högt och det är kostsamma projekt.

Läs också