Hoppa till huvudinnehåll

Tvärvändningen: Bemböle skola räddades – nämnd i Esbo slog ett slag för små skolor

Bemböle skola i Esbo den 3 juni 2016
Bemböle skola ligger i korsningen av den historiska Kungsvägen och Åbovägen i Esbo. Bemböle skola i Esbo den 3 juni 2016 Bild: Tino Oksanen Bemböle,bemböle skola,Esbo,skolan (fenomen),Grundskolor och gymnasier,tegelbyggnader

Nämnden Svenska rum beslöt enhälligt att bibehålla det svenska skolnätet i Esbo så som det är idag.

Tjänstemännens förslag förkastades.

Det betyder att Bemböle skola får fortsätta med sin verksamhet som tidigare och hotas inte längre av stängning.

Det betyder också att klass fem och sex i Smedsby skola inte behöver flytta till en annan skola.

Smedsby skola i Esbo
Smedsby skola i Esbo. Smedsby skola i Esbo Bild: Yle/Mathias Gustafsson esbo

Bo Lönnqvist, SFP och ordförande för nämnden Svenska rum i Esbo, säger att saken hade diskuterats en hel del redan före mötet och att motförslaget var väl förberett. Det fanns flera saker som talade mot en stängning, enligt honom.

- Möjligheten till närservice och närskola speciellt för de yngre barnen är viktig för oss. Det är också en jämlikhetsfråga, vi har redan nu ett glest skolnät på den svenska sidan, säger Lönnqvist.

Han anser också att närskolorna möjliggör vardagsmotion för barnen, då de kan ta sig till och från skolan till fots eller med cykel.

Skolresorna skulle också ha blivit både längre och mindre trygga för många av eleverna.

En av orsakerna till att tjänstemännen hade förberett förslaget som skulle ha påverkade Bemböle och Smedsby skolas framtid var att elevprognoserna visar på kraftigt minskande elevantal och en överkapacitet i de svenska skolorna.

- De facto har vi inte just nu någon överkapacitet utan snarare tvärtom. Det är ganska trångt i våra klassrum, säger Lönnqvist.

Flicka cyklar
En del elevers skolväg skulle ha blivit till och med en timme längre än vad de är nu. Flicka cyklar Bild: Mikael Crawford Borgå,cyklar,Skolväg,skolelever

Han menar att de lediga platserna är utspridda över många olika klasser. Det är glest mellan skolorna i Esbo och därför är det svårt att fylla klassrummen optimalt, både på svenska och finska sidan.

- Det ser glest ut på pappret men i praktiken är det fullt.

Det enda stället med en del ledig kapacitet är Lagstad skola. Men också det lediga utrymmet kommer att fyllas då två klassrum ska börja användas av daghemmet.

Under de närmaste åren ser det dessutom ut som att elevantalet kommer att öka i de svenska skolorna i Esbo, enligt Lönnqvist.

Ingen stor ekonomisk fråga

Stängningen av Bemböle skola skulle inte ha sparat Esbo stad så mycket pengar, säger Lönnqvist. Det handlar om en del hyres- och personalkostnader.

- Den ekonomiska effekten som vi skulle ha uppnått av en stängning skulle ha varit marginell på kort sikt. De pengarna är istället värda att sätta på den närservice som vi nu kan erbjuda.

Bo Lönnqvist
Bo Lönnqvist. Bo Lönnqvist Bild: Yle / Petter Blomqvist Esbo,Svenska folkpartiet i Finland,Svenska Rum

Många föräldrar i Esbo har aktiverat sig i frågan och nämnden Svenska rum uppskattade det engagemang som frågan väckte. Genom en elektronisk enkät kunde föräldrarna berätta vad som är viktigt för dem och svaren gav beslutsfattarna viktig information då de skulle fatta beslut.

Nämndens beslut i fallet är slutligt och enligt Bo Lönnqvist kommer nämnden inte att ta upp frågan flera gånger om inte något väldigt extraordinärt skulle hända.

- Nu bygger vi vidare på det här beslutet, säger Lönnqvist.

Läs också