Hoppa till huvudinnehåll

Elbilarna ökar - nu blir elbolagen nerringda om råd för hur bilen ska laddas

Elbil på laddning i Borgå.
Elbil på laddning i Borgå. Bild: Yle/Jonas Blomqvist laddningsstation för elbilar

Intresset för elbilarna ökar. Statistik från Trafiksäkerhetsverket Trafi visar att det vid årsskiftet fanns 1 449 eldrivna personbilar och 5 729 laddbara hybridbilar i trafik på de finska vägarna.

För de eldrivna personbilarnas del är det en ökning på över 70 procent från året innan och för de laddbara hybridbilarnas del en ökning på över det dubbla under det senaste året.

I takt med att intresset för elbilarna ökar, så ökar också efterfrågan på laddningslösningar för bilarna. Den här utvecklingen följer elbolagen intresserat med.

Laddningsstation för elbilar.
Laddningsstation för elbilar. Bild: Yle/Jonas Blomqvist laddningsstation för elbilar

Varje vecka får de nämligen ta emot förfrågningar om hur man till exempel borde bära sig åt inom husbolagen för att kunna betjäna invånarnas möjliga behov att ladda sina elbilar, berättar Antto Kulla, utvecklingschef vid Åbo Energi.

- De är typiskt att någon i husbolaget tänkt skaffa sig en elbil och då hör husbolagen av sig till oss för att höra hur de ska agera och vad ska de göra, förklarar Kulla.

Kartlägg elsystemen och utred kommande renoveringsbehov

Från elbolagets sida rekommenderar man gärna att husbolaget kartlägger det nuvarande elsystemet och också ser framåt på eventuella renoveringsbehov i fastigheten. Då detta är gjort kan man sedan göra en närmare plan för hur man ska gå vidare.

De första investeringarna behöver inte vara så omfattande, om det bara är några bilar som behöver laddas, påpekar Kulla.

- Är det fråga om ett bostadshus med femtio lägenheter som har elstolpar på parkeringsplatsen, så kan man med dessa ladda fem till sex bilar genom så kallad långsam laddning.

Men ifall en husbolagskartläggning visar att det inom de närmaste åren är fler än det som tänker skaffa elbil, då kan det löna sig att göra mer omfattande arbeten. En god planering kan hålla investeringskostnaderna rimliga, påpekar Kulla.

- Om man till exempel ska göra om parkeringsplatsen kan man med tanke på framtiden sätta in rör för de större elkablarna så att de sedan enkelt kan byggas ut under de närmaste åren.

Likaså kan elbilslösningarna lättare byggas ut ifall man i samband med förnyandet av elsystemet tar det i beaktande. Det här kan också spara in på de totala kostnaderna på sikt.

Laddningsstolparna kostar mellan 1 000 och 2 000 euro, därtill kommer installationsavgifter som varierar beroende på vilka arbeten som måste göras på den specifika parkeringen.

Missförstånden kring elbilsladdning ännu vanliga

Eftersom laddningen av el och hybridbilar trots allt ännu är relativt okänd för många, förekommer det också en del missuppfattningar kring hur till exempel kostnaderna fördelas, berättar Kulla. Det här kan vara lite av en utmaning då man gör upp planer för att bygga laddningsstolpar i husbolagen.

- Det händer att folk tror att de måste delta i investeringen av stolparna eller i elkostnaderna, så att någon annan i huset kan ladda sin bil.

Det här väcker naturligtvis lätt ont blod. Men med diskussion och god planering kan det här undvikas, tror Kulla.

- De som investerar i en elbil är troligen också redo att investera några tusen euro för att kunna ladda sin bil vid huset. Dessutom finns det vanligtvis mätare i stolparna som följer med elförbrukningen. Den som använder elen betalar då också för den.

Med siktet på nya tjänster

Av de 1 499 elbilarna och 5 729 laddbara hybridbilar som kör på de finska vägarna, så räknar Kulla med att cirka tio procent finns i Åboregionen.

- Vi följer väldigt noga med hur många elbilar det finns, också i Åboregionen, och vi kommer att leverera mer tjänster då behovet ökar, tror Kulla.

Laddningsstation för elbilar i Åbo
Åbo Energis laddningsstolpe. Laddningsstation för elbilar i Åbo Bild: Åbo Energi laddningsstation för elbilar

Åbo Energi har för tillfället tio offentliga laddningsställen för elbilar runt om i Åbo. Det är med hjälp av dessa man samlar erfarenheter med tanken att kunna utveckla tjänsterna ytterligare i framtiden.

I dagsläget har man bland annat gått in för att erbjuda pakettjänster där man utreder behovet av laddningsstationer för husbolag eller företag och också tar hand om installationen och underhållet av stationerna.

Faktureringen kan skötas på olika sätt, men för den som använder sig av de offentliga laddningsstationerna så gäller det att registrera sig vid en mobiltjänst, som sedan fakturerar enligt förbrukningen.

Vad kostar det?

Kostnaderna för den el som behövs för att köra hundra kilometer ligger på cirka fyra euro. Laddar man bilen hemma kommer man lite billigare undan med bara två till tre euro.

Jämfört med en bil, där bensinkostnaderna för att köra hundra kilometer i medeltal ligger på cirka tio euro, är det ändå en klar inbesparing i driftskostnaderna. Än så länge är dock inköpspriset för de eldrivna bilarna högre än för en bensinbil.

Läs också