Hoppa till huvudinnehåll

Logon kommer och går – kommunvapnen består

Vasa stadsvapen.
Vasa stadsvapen består bland annat av en vase, som är släkten Vasas vapenbild. Vasa stadsvapen. Bild: Yle/Markus Bergfors Vasa,Kommunvapen,Vasa stadsvapen

Trots att städers och kommuners logotyper förnyas med jämna mellanrum, består ofta de gamla vapnen i bakgrunden och symboliserar historia, högtidlighet och myndighet. När vapnen väl ändras väcker det ofta starka känslor.

Traditionen med stadsvapen i Finland härstammar från medeltiden när städerna fick sigill som började användas som vapen. När nya städer grundades under 1800- och 1900-talet antog de också nya vapen.

Vapen symboliserar ett område eller stad och kan även berätta att något tillhör staden.

- Vapnet är en mycket talande symbol. Den säger på ett lättfattligt sätt vilken kommun eller stad man har att göra med och det är det som gjort att vapnet bevarat sin ställning och popularitet till modern tid, säger John Strömberg, specialforskare och sekreterare vid Heraldiska nämnden vid Riksarkivet.

Grafiska symboler och vapnen olika saker

Alla kommuner i Finland har ett eget vapen, men i många kommuner och städer har vapnen fått stiga åt sidan för mer moderna logon och grafiska symboler. Till exempel i Helsingfors ersattes stadsvapnet förra året med olika färggranna symboler.

En del städer har sagt att när de niar använder de vapen och när de duar använder de grafiska symboler

Enligt Strömberg började det här började ske redan under 1990-talet, men han säger att logorna och vapnen är två olika saker.

Han menar att vapnen oftare används i finare sammanhang, medan logon och grafiska symboler används till vardags.

- En del städer har sagt att när de niar använder de vapen och när de duar använder de grafiska symboler.

Exempel på Helsingfors stads nya visuella identitet.
Helsingfors ändrade sin visuella identitet förra året. Exempel på Helsingfors stads nya visuella identitet. Bild: Werklig Helsingfors stad (Administration),varumärken,logotyper

Vapnen mer högtidliga

Många städer har också manualer för när stadens logo eller vapen ska användas. Bland annat Vasa stad.

Leena Forsén, kommunikationschef på Vasa stad, säger att logon används mer till marknadsföring och för att synas på nätsidorna och i broschyrerna.

- Vapnet används i mer officiella och högtidliga sammanhang. På myndighetsbeslut, arbetskontrakt eller när vi är i kontakt med landets högsta eller utländska myndigheter. Eller i och med fester med historisk koppling, som på självständighetsdagen.

"En stads image är viktig"

Vasa är för tillfället igång med att förnya sin cirka tio år gamla grafiska profil.

Forsén säger att det är viktigt med det grafiska, bland annat för att det är så människor som inte besökt staden kan få en uppfattning om hur det är.

- Vi vill förstärka hur vi ser ut utåt och lyfta fram de positiva egenskaper som får folk att komma på besök, flytta, bo, trivas och njuta.

Logorna blir alltmer enkla för att fungera i den digitala världen

Forsén säger att stadsvapnet kommer få finnas kvar fastän den grafiska profilen uppdateras.

- Stadsvapnet är viktigt. Det har historia bakom sig och fortsätter användas och finns i bakgrunden.

Varför inte använda stadsvapnet som logo i så fall?

- Vapnen är ofta väldigt fina och har många små detaljer, som Vasas vapen, och ifall man till exempel använder dem på nätsidan försvinner många av finesserna och det blir otydligt. Med mobilerna blir skärmarna ännu mindre, så logorna börjar bli alltmer enkla för att fungera i den digitala världen.

Leena Forsén, kommunikationschef vid Vasa stad.
Leena Forsén tillsammans med Vasa stads gamla logo som ska bytas ut. Leena Forsén, kommunikationschef vid Vasa stad. Bild: Yle/Markus Bergfors Vasa,kommunikationschefer,leena forsén

Vapnen väcker ännu känslor

Även om kommunvapnen oftast går oförändrade genom de grafiska förnyelserna, så finns det gånger när de måste ändras eller bytas. Till exempel vid en kommunfusion.

Strömberg säger att det funnits många diskussioner om kommunvapen i Finland den senaste tiden.

Till exempel när man först kom överens om att använda Fredrikshamns namn och Veckelax vapen, när de båda kommunerna slogs samman.

- Efter en livlig diskussion beslöt man ändå slutligen att använda Fredrikshamns vapen. Det här är ett bra exempel på hur starkt en ort symboliseras via sitt vapen.

Raseborgs vapen
Raseborgs stadsvapen orsakade livliga diskussioner eftersom de gamla kommunvapnen slutade användas. Raseborgs vapen raseborgs vapen

Ett annat exempel när ett kommunvapen väckte mycket diskussion är när Raseborg antog sitt nya vapen. En grön sköld med åtta vitsippsblommor i ring.

- Blommorna symboliserar de åtta kommuner som funnits i Raseborg. Ett godtagbart vapen som är lätt att skriva, ändå blev det en livlig diskussion. För där fanns vapen som hade historiska anor, som Ekenäs och Karis vapen. Många upplevde det som en förlust att man slutade använda dessa vapen.

Logon kommer och går – vapnen består

Trots att de finländska städerna och kommunerna med jämna mellanrum förnyar sina grafiska profiler, verkar vapnen fortsätta finnas med i bakgrunden.

I Åbo gjorde man till och med tvärtom och ersatte alla logotyper med en stiliserad version av stadsvapnet.

Åbo stads nya vapen syns på en pylon i åstranden
Åbo stads stiliserade vapen. Åbo stads nya vapen syns på en pylon i åstranden Bild: Åbo stad åbo stads nya vapen

Strömberg upplever att man använder vapnen ganska mycket i Finland och att man inte heller gjort så många ändringar i dem. Han tror att de har sin plats även i framtiden.

- Jag tror att det heraldiska vapnet kommer behålla sin ställning just bland städerna och kommunerna, för de är så vana att uppfatta staden eller kommunen via vapnen.

Läs också