Hoppa till huvudinnehåll

Översvämningen längs Kyro älv är den största på 10 år – NTM-centralen hoppas på uppehållsväder

Skyddade byggnader i Toby.
Skyddade byggnader i Toby. Bild: Yle/Anna Wikman. Kyro älv,översvämningar,Österbotten

Översvämningen ser ut att ha nått sin kulmen, men den är rekordstor säger vattenresurschef Liisa Maria Rautio på NTM-centralen. Ännu hotas byggnader i Toby i Korsholm och vägen mellan Skatila i Korsholm och Lillkyro är översvämmad.

- Vi hoppas att vattennivån inte stiger ytterligare. Den mesta snön har smält undan och väderprognosen ser lovande ut, säger Rautio.

Vattennivån i Kyro älv steg så mycket under lördagen att man blev tvungen att öppna översvämningsluckorna i Ilmola och Seinäjoki och låta vattnet rinna ut över invallningsområden.

Vid middagstid på söndagen hade ungefär 2,5 miljoner kubikmeter vatten letts ut till invallningsområdena och arealen på flödessjöarna var uppskattningsvis 1 500 hektar.

Byggnader skyddas

Trots det står fortfarande vatten över vägen mellan Lillkyro och Skatila på norra sidan av Kyroälv och i Toby är byggnader fortfarande hotade.

- Byggnaderna är skyddade med sandsäckar så lång det är möjligt. Räddningsverket har varit på plats för att bygga vallar, säger informatör Satu-Mikaela Burman.

Liisa Maria Rautio säger att det kommer att dröja innan översvämningen sjunker undan.

- Det går långsamt, man får säkert räkna med att vattnet står kvar i en vecka, säger Rautio.

Sen vår

Rautio säger att översvämningen är större än den 2013. Då öppnade man senast översvämningsluckorna och nästan 3000 hektar åkermark låt under vatten. Den totala vattenmängden var omkring 2,5 miljoner kubikmeter.

- Också då var våren sen och sedan skedde smältningen väldigt snabbt, säger Rautio.

Osäkert kring Lappo å

Det förekommer också översvämningsproblem på flera andra ställen i de österbottniska landskapen.

Vid Skataforsen i Perho å uppstod på lördagen en ispropp som gjorde att vatten och is täckte vägen i närheten. I Jalasjärvi stängdes riksväg 3 på grund av översvämningen på lördagen och vägen är avstängd tills vidare

I Lappo å ökar vattenståndet för närvarande. Regnet som föll inåt landet har höjt vattennivåerna i sjöarna och så småningom märks detta i flödet i ån. Där väntas vårflödet nå kulmen nästa vecka.

- Sjöarna gör att vattennivån i Lappo å höjs med en fördröjning. Kyro älv reagerar snabbare och där är det lättare att beräkna hur vattennivån kommer att påverkas. Läget i Lappo å är just nu osäkert, säger Rautio.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten