Hoppa till huvudinnehåll

Ditt lokaltåg går kanske inte ända till Helsingfors centrum under sommaren – banarbete i Böle ligger bakom

Ett lokaltåg har stannat vid en perrong och passagerare stiger på.
Banarbete stör lokaltågstrafiken under sommaren 2018. Ett lokaltåg har stannat vid en perrong och passagerare stiger på. Bild: Yle/Petra Thilman VR,Helsingforsregionens trafik,tåg,tågtrafik,järnvägstrafik,Sjundeå,Böle järnvägsstation,lokaltåg,närtåg

Under sommaren 2018 görs förändringar i lokaltågstrafiken på grund av att Böle station renoveras. Det innebär att alla lokaltåg inte går ända in till Helsingfors centralstation.

Det byggnadsarbete som just nu pågår i Böle stör från och med midsommar och ända fram till augusti också tågtrafiken - och närmare bestämt lokaltågen.

Renoveringen av Böle station medför att de yttersta spårparen på bangården i tur och ordning är avstängda, vilket i sin tur gör att en del av lokaltågen inte går ända in till Helsingfors centrum under sommaren.

Då måste passagerarna som vill ända in till centrum byta tåg i Böle och flytta sig från ena ändan till den andra genom en temporärt byggd station.

Fas 1: 24.6–17.7

I den första fasen av arbetet är det tågen till Kervo som berörs. Förändringarna inleds på midsormmarsöndagen den 24 juni klockan 22 och pågår till den 17 juli klockan 5 på morgonen.

Då är det K- och N-tågen till och från Kervo som dagtid stannar i Böle i stället för att som normalt gå ända in till centralstationen.

Rutten förändras också för I- och P-tågen som trafikerar längs ringbanan till Helsingfors–Vanda flygplats.

Under dagtid går P-tåget från centralstationen till flygplatsen, men stannar i Böle på tillbakavägen. I-tåget gör precis tvärtom, det vill säga startar från Böle men går på tillbakavägen ända in till centrum.

Passagerare som reser in till Helsingfors centrum kan byta tåg antingen i Böle eller tidigare i Dickursby

Nattetid går I-, N-, P- och T-tågen som vanligt till och från Helsingfors centralstation.

Karta över lokaltågslinjerna som förändras.
Förändringarna som är i kraft i Böle station mellan midsommar och medlet av juli. Karta över lokaltågslinjerna som förändras. Bild: Helsingforsregionenstrafik HRT lokaltåg,Helsingforsregionens trafik

Fas 2: 17.7–5.8

I den andra fasen, som inleds den 17 juli klockan 23 och pågår till den 5 augusti klockan 5, är det trafiken till Alberga och Kyrkslätt som berörs.

A-tågen till och från Alberga är de som berörs mest. A-tågen trafikerar dagtid med glesare turer än normalt – med 30 minuters mellanrum.

På dagarna stannar A- och L-tågen dessutom inte i Ilmala.

Och P- och I-tågen förändras så att I-tåget startar från centrum men stannar i Böle på tillbakavägen, medan P-tåget gör tvärtom.

Passagerare som reser till Helsingfors kan byta tåg antingen i Böle eller tidigare i Hoplax.

Nattetid går A-, I-, L- och P-tågen som vanligt till och från Helsingfors centralstation.

Karta över lokaltågslinjerna som förändras.
Förändringarna som pågår i Böle station mellan mitten av juli och början av augusti. Karta över lokaltågslinjerna som förändras. Bild: Helsingforsregionenstrafik HRT Helsingforsregionens trafik,lokaltåg

Trafikverket ligger bakom banarbetena

Banarbetena utförs i anknytning till HELRA-projekt, som är ett av Trafikverkets projekt.

Det går ut på att utveckla bannätet i Södra Finland bland annat genom att ändra spåren på Helsingfors bangård så att spåren i högre grad klarar av den ökade trafikmängden.

Efter att projektet är slufört ska tågkapaciteten mellan Helsingfors och Böle kunna ökas från 74 tåg till nästan 90 tåg i timmen, vilket under ett dygn innebär en ökning på 200 tåg. Kostnaderna för ändringarna på bangården beräknas uppgå till 60 miljoner euro och HELRA-projektet är beräknat att vara klart år 2020.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen