Hoppa till huvudinnehåll

Ilska i Hindhår efter förslaget om att svenska elever från byn kan få flytta till Kullo skola eller Strömborgska skolan i Borgå

Barn som cyklar på grusväg
(illustrerande arkivbild) Barn som cyklar på grusväg Bild: Yle/Erica Vasama barn i hindhår

Stadsstyrelsens ordförande Jaakko Jalonen (SDP) säger att Borgå kan undvika ett nybygge vid Hindhår bildningscentrum genom att flytta en del av de svenska eleverna till andra skolor.

– Det är jättesynd. Många har säkert flyttat till Hindhår just för att här finns en svensk och en finsk skola, säger Johanna Wiljander-Backman, förälder till barn i Hindhår skola.

Hon tycker inte alls om förslaget som stadsstyrelseordförande Jaakko Jalonen (SDP) slänger fram i tidningen Uusimaa.

Jalonen anser att man skulle kunna flytta en del av de svenska eleverna till Kullo skola eller nya Strömborgska skolan, som ska stå klar år 2020.

"Jag hade känslan av att det kan gå illa"

Orsaken till Jalonens åsikt är att Borgå på det här viset kan spara pengar genom att ett nybygge invid Hindhår bildningscentrum inte längre behövs.

Wiljander-Backman säger att hon har haft känslan av att det kan gå illa för den svenska skolan i Hindhår.

Det här eftersom elevantalet har minskat under de senaste åren. Dessutom har bildningscentret haft inneluftsproblem.

– Jag är orolig för hur det ska gå med skolskjutsarna framöver. Jag tror att också de andra föräldrarna delar min oro, säger hon.

Yle Östnyland pratar också med några andra oroliga Hindhårföräldrar. Föräldrarna frågar sig varför det är de svenska eleverna som ska flytta ut från bildningscentret i Hindhår, och inte de finska.

Jaakko Jalonen från SDP i Borgå
Jaakko Jalonen (arkivbild) Jaakko Jalonen från SDP i Borgå Bild: Yle/Fredrika Sundén jaakko jalonen,Finlands Socialdemokratiska Parti

"Vi måste prioritera i Borgå"

Jalonen säger till Yle Östnyland att det beror på att det finns utrymme för flera elever i nya Strömborgska skolan och i Kullo skola.

Finska barn kan inte flyttas till svenska Strömborgska skolan, säger han.

– Vi måste börja prioritera i Borgå nu eftersom pengarna inte räcker till allt. Jag försöker tänka i nya banor, konstaterar han.

Jalonen vet ännu inte hur de andra partierna kommer att förhålla sig till hans tankar.

Pehr Sveholm, SFP:s gruppordförande i Borgå, säger att Jalonens utspel i Uusimaa inte handlar om helt nya tankar.

Förslaget att flytta en del svenska Hindhårbarn till Kullo skola har diskuterats tidigare, senast i samband med bildningsnätsutredningen för ett par år sedan.

– Inom SFP är vi redo att diskutera skolupptagningsområdet mellan Kullo skola och Hindhår skola. Men vi har inte diskuterat alternativet Strömborgska skolan, det är nytt i det här sammanhanget, säger Sveholm.

"Kullo skola bättre än flytt till Strömborgska"

Han säger att det första alternativet skulle vara Kullo skola och inte Strömborgska skolan, eftersom Kulloskolan geografiskt sett är närmare Hindhår.

– Med tanke på geografin finns det också svenska elever i Hindhår som inte kan flytta till Kullo, utan borde stanna kvar i Hindhår, säger han.

Pehr Sveholm konstaterar att förslagen ännu ska diskuteras officiellt.

Beslut fattas i samband med bildningsnätsutredningen, som börjar behandlas så småningom.

Jaakko Jalonen säger att han vill se över elevupptagningsområden på olika håll i Borgå.

– Strömborgska skolan kräver elever, men det finns också att se över på finska sidan. Det är tätt med skolor både i Tolkis, Hammars och Pepot. Vi har Pääskytien koulu och Albert Edelfeltin koulu.

Pehr Sveholm utanför Borgå domkyrka.
Pehr Sveholm (arkivbild) Pehr Sveholm utanför Borgå domkyrka. Bild: Yle / Hanna Othman pehr sveholm

Kvabas och Vårbergas elevupptagning på Jalonens lista

Jalonen funderar också på hur elevupptagningsområdena för Kvarnbackens skola och Vårberga skola borde se ut framöver.

När det gäller Sannäs skolas framtid har Jalonen ännu inte funderat så noga, men han anser att östra Borgå behöver någon skola i framtiden.

– Vi har stora beslut framför oss. Investeringsprogrammet i Borgå ligger på 100 miljoner euro och reformen inom social- och hälsovården och landskapen innebär mindre pengar för staden.

Jalonen intygar att föräldrarna ska höras i diskussionen och han säger att det är bra att diskussionen nu har kommit igång.

Föräldrar har frågat sig om staden sparar pengar i slutändan. Kostar inte långa skolskjutsar som ska ordnas för allt fler elever mycket?

– Här måste vi räkna noga. Men hur mycket sparar man om man bygger en ny, stor skola för 600 elever, där det sedan går bara 400 elever? frågar sig Jalonen.

Läs också