Hoppa till huvudinnehåll

Inte ens på den idylliska svenska landsbygden lyckades FN:s säkerhetsråd lösa konflikten i Syrien

Sveriges statsminister Stefan Löfven och FN:s generalsekreterare Antonio Guterres utomhus.
Statsminister Stefan Löfven var en av värdarna då FN:s säkerhetsråd höll möte i Backåkra utanför Ystad i Skåne. Sveriges statsminister Stefan Löfven och FN:s generalsekreterare Antonio Guterres utomhus. Bild: EPA/Johan Nilsson Stefan Löfven,António Guterres

Den hätska stämningen i säkerhetsrådet har ändå lugnat sig och det finns fortfarande hopp om att FN ska kunna bidra till att minska spänningen i Syrien. Sverige vill göra arbetet i säkerhetsrådet effektivare, men det är inte på agendan att diskutera ett slopande av veto-rätten.

Under veckoslutet höll FN:s säkerhetsråd ett informellt arbetsmöte i skånska Backåkra. Det var första gången i historien man höll ett möte utanför New York.

Det var en tillfällighet att mötet sammanföll med den djupa splittring som har rått inom säkerhetsrådet de senaste veckorna.

FN:s säkerhetsråd samlade till gruppbild utomhus.
FN:s säkerhetsråd utanför gården Backåkra, som är den tidigare FN generalsekreteraren Dag Hammarskjölds gård. FN:s säkerhetsråd samlade till gruppbild utomhus. Bild: EPA/Johan Nilsson Säkerhetsrådet,António Guterres,Stefan Löfven

Efter den misstänkta kemgasattacken i Syrien, och USA:s anfall av landet, har stämningen i säkerhetsrådet varit mycket hätsk och rådet har varit handlingsförlamat.

Då FN har diskuterat Syrien och möjliga åtgärder har Ryssland lagt in sitt veto hela 12 gånger och under den senaste tiden har konflikten mellan USA och Ryssland eskalerat.

Det här är FN:s säkerhetsrsåd:

  • Säkerhetsrådet är det mäktigaste organet inom FN och kan fatta beslut om sanktioner, vapenvilor och fredsbevarande styrkor.
  • Säkerhetsrådet har fem permanenta medlemmar: Storbritannien, Kina, Frankrike, Ryssland och USA. De permanenta länderna kan använda sitt veto och stoppa beslut i säkerhetsrådet.
  • Säkerhetsrådet har tio tillfälliga medlemmar som sitter två år åt gången, enligt system där fem tillfälliga medlemmar väljs per år.

Sveriges utrikesminister Margot Wallström sa på förhand att hon hoppades att mötet i Skåne skulle kunna lugna ner stämningen i rådet och få in diskussionen på nya spår.

“Det behövs en politisk lösning, inte en militär”

På måndagen möttes FN:s generaldirektör Antonio Guterres och Sveriges statsminister Stefan Löfven för överläggningar i Stockholm.

På presskonferensen efteråt sa Guterres att säkerhetsrådet nu igen har börjat tala om kriget i Syrien och att diskussionerna har varit konstruktiva.

- Det rådde en total enighet om att det behövs en politisk lösning, inte en militär, sa Guterres.

Sveriges statsminister Stefan Löfven och FN:s generalsekreterare Antonio Guterres framför talarstolar.
Sveriges statsminister Stefan Löfven och FN:s generalsekreterare Antonio Guterres framför talarstolar. Bild: Yle/Linda Söderlund Stefan Löfven,António Guterres

Guterres hoppas att FN ska få möjlighet till en större närvaro i Syrien och att man ska kunna hjälpa mänskorna humanitärt.

- Vi måste också hitta ett sätt att ställa ansvariga till svars för brott mot internationell lag genom användandet av kemiska vapen, sa Guterres.

Jag är mycket stolt över att Sverige kunde erbjuda en inspirerande miljö för mötet

Men säkerhetsrådet har fått utstå hård kritik för sitt långsamma arbete och flera har ifrågasatt om rådet överhuvudtaget har någon internationell roll längre. Guterres tillbakavisar ändå kritiken.

- FN har löst många konflikter, till exempel i Afrika, men i de fall man inte kommer till någon lösning, så är relevansen mindre. FN jobbar fortfarande för fred och säkerhet i världen, intygade Guterres.

Sverige vill göra FN effektivare

Sverige är tillfällig medlem i FN:s säkerhetsråd och här har man sett det som betydelsefullt att det är just Sverige som stått värd för säkerhetsrådets möte.

- Jag är mycket stolt över att Sverige kunde erbjuda en inspirerande miljö för mötet så att delegaterna kunde diskutera de brännande frågorna, framför allt Syrien, där mardrömmen har fortsatt i sju år, sa statsminister Stefan Löfven.

Då Sverige blev medlem av säkerhetsrådet 2017 hade landet förhoppningar om att kunna reformera FN för att göra det mera effektivt.

Nu beskylls ofta de fem permanenta medlemsländerna för att att använda sitt veto på ett själviskt sätt och bara se till sina egna intressen, istället för världsfreden.

- Vi har redan länge sagt att det inte är rätt att använda sitt veto, men det är inte på agendan att ändra det nu. Vi stöder generalsekreterarens försök att hitta bättre mekanismer för beslutsfattandet. Vi är realistiska, sa Löfven.

Andra frågor som har legat högt på Sveriges agenda i säkerhetsrådet är folkrätten, kvinnors rättigheter och miljö- och klimatfrågor.

Ingen trodde på förhand att säkerhetsrådets möte skulle lösa krisen i Syrien, men förhoppningarna var ändå att man skulle nå lite längre än till vaga uttalanden om att säkerhetsrådet ska fortsätta förhandla.

Läs mera:

FN:s säkerhetsråd samlas i Skåne - helgens möte hålls på Dag Hammarskjölds Backåkra

I Skåne är det stort säkerhetspådrag på fredagen och under helgen då FN:s säkerhetsråd samlas där för ett informellt arbetsmöte. Också FN:s generalsekreterare António Guterres deltar i mötet där Syrien ligger i fokus.

Läs mera:

Säkerhetsrådet röstade ned ryskt förslag om att fördöma västs attack i Syrien

Ryssland fick inte igenom sitt resolutionsförslag om ett fördömande av de attacker som de tre allierade västländerna gjorde mot mål i Syrien. Ordväxlingen var hård i säkerhetsrådet.

Läs mera:

Säkerhetsrådet avvisar resolutioner om kemvapenattacken till höger och vänster - varken USA eller Ryssland fick rätt

USA:s resolution om kemvapenattacken i Syrien har behandlats av FN:s säkerhetsråd. Ryssland lade som väntat in veto mot resolutionen.