Hoppa till huvudinnehåll

Metamfetamin vanligare bland sprutnarkomaner - vårdpersonal varnar för farorna

Avvänjningsenheten i Raseborg
Arkivbild. Avvänjningsenheten i Raseborg Bild: YLE/Gustaf Westerholm enhet,Raseborg

Missbruket av metamfetamin är vanligt bland sprutnarkomaner. Det visar färsk statistik från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Statistiken visar också att missbruket har minskat en aning i Åbo efter toppåret 2016.

Då pikade statistiken och efter det inleddes ett nytt samarbete för att minska på missbruket. Bland annat har drogmissbrukare informerats om metafetaminets skador och hälsovårdspersonalen har också fått bättre utbildning.

THL har mätt metamfetaminhalterna i avloppsvattnet regelbundet för att få en uppfattning om drogmissbruket i städer och vilka droger som missbrukas.

Granskningarna visar att användningen av metamfetamin ökade stadigt i flera år och mångdubblades mellan åren 2014 och 2016.

Omfattande arbete för att minska på användningen inleddes

Anställda inom missbrukarvården vid Åbo stad och organisationer såsom A-kliniken som erbjuder missbrukarvård reagerade på de höga siffrorna och inledde ett samarbete år 2016 för att minska på missbruket av metamfetamin.

Bland annat har cirka 300 anställda inom social- och hälsovårdsarbetet utbildats inom det förebyggande arbetet.

Dessutom har man låtit trycka upp broschyrer för missbrukare, med information om vilka skador man kan få om man missbrukar metamfetamin.

Enligt A-kliniken är amfetamin vanligare i Finland jämfört med många andra länder i Europa. Missbruket av metamfetamin är ett relativt nytt fenomen.

De senaste proverna som togs av avloppsvattnet i avloppsreningsverket i Kakola i Åbo, visar ändå att halterna av metamfetamin har sjunkit.

Metamfetamin vanligare bland sprutnarkomaner

I mars 2018 bad man också drogmissbrukare fylla i en enkät om sitt missbruk. Cirka hälften av de som svarade på enkäten använde droger intravenöst, alltså med sprutor.

Cirka 40 procent av de som svarade på enkäten hade använt metamfetamin, och 16 procent av dagligen.

Missbruket av metamfetamin är vanligare bland de som använder intravenösa droger.

Av de här personerna hade 67 procent använt metamfetamin och 28 procent av dem sade att de använder drogen varje vecka och 13 procent dagligen.

De vanligaste drogerna eller narkotikaklassade medicinerna som de som svarade på enkäten använde sig av var bensodiazepiner, amfetamin, cannabis och buprenorfin, som är den vanligaste formen av opioider som missbrukas intravenöst.

Liknande undersökningar har gjorts tidigare och enkätundersökningarna visar att användningen av metamfetamin har ökat bland de missbrukare som använder intravenösa droger.

Den här utvecklingen har ändå stagnerat en del.

Enligt A-kliniken är metamfetamin en kraftigt beroendeframkallande drog. Metamfetamin ger flera typer av hälsoproblem, såsom en förhöjd risk för hjärn- och hjärtinfarkter, nervskador samt olika psykiska problem.

Läs också