Hoppa till huvudinnehåll

Orenat vatten rinner igen förbi reningsverk på farmområdet i Jakobstad

Här rinner orenat vatten förbi reningsverket på Vallans nya farmområde
Här rinner orenat vatten förbi reningsverket på Vallans nya farmområde. Här rinner orenat vatten förbi reningsverket på Vallans nya farmområde Bild: Yle/Kjell Vikman Reningsverk,pälsdjur,Farm,Jakobstad

Smältvatten rinner också i år förbi reningsverken vid farmområdet i Jakobstad. Det här har varit ett årligen återkommande problem vår och höst. De åtgärder som vidtagits för att förbättra läget har inte räckt till.

Anders Kronholm som är ordförande i Vestersund bys delägarlag bedömer att hälften av vattnet från det nya farmområdet för tillfället rinner orenat förbi reningsverket och vidare ut i havet via Vallanbäcken.

Kalla nätter har räddat läget

Det har fallit mycket snö den här vintern men de kalla nätterna har bromsat upp snösmältningen och därför har läget inte utvecklats till en katastrof enligt Anders Kronholm.

Anders Kronholm och Kenneth Nygård vid Vallbäckens utlopp i Fäbodaviken
Anders Kronholm och Kenneth Nygård. Anders Kronholm och Kenneth Nygård vid Vallbäckens utlopp i Fäbodaviken Bild: Yle/ Kjell Vikman Jakobstad,fäbodaviken

- Vi hade jättetur i år med långsam snösmältning men jag bedömer att halva mängden av det vatten på nya farmområdet som borde gå via reningsverket rinner förbi orenat, säger Anders Kronholm.

- Det är bara att titta på den mängd som kommer ut ur röret vid reningsverket och det som rinner förbi.

Villaborna klagar till delägarlaget

Vattnet från farmområdet rinner till slut ut i Fäboviken via Vallanbäcken men det hör egentligen enligt Anders Kronholm inte till delägarlaget att göra något åt saken.

Pälsdjursdynga på gödselplatta vid farmområdet i Jakobstad
Pälsdjursdynga på gödselplatta vid farmområdet i Jakobstad. Pälsdjursdynga på gödselplatta vid farmområdet i Jakobstad Bild: Yle/Kjell Vikman gödsel,Jakobstad,Pälsdjur

- Villaborna ringer och klagar att vattnet i bäcken luktar rävpiss, vi har sagt åt dem att själva gå till farmområdet för att se hur det fungerar där men de vågar inte gå dit.

Vad borde göras?

Miljötillstånden för farmerna har getts antingen av staden Jakobstad eller av Regionförvaltningsverket, beroende på farmens storlek.

Olika åtgärder har vidtagits när det gäller reningen och avledningen av vattnet från farmområdet.

Enligt Anders Kronholm fungerar reningen på det gamla området bättre än på det nya området.

- Dammarna mot Vallbäcken på det nya området borde höjas minst med en meter och reningskapaciteten fördubblas, då kanske det börjar fungera som det skall.

Allt vatten från farmerna måste ledas via reningsverken

Enligt överinspektör Martin Stenbacka vid NTM- centralen måste allt vatten ledas via reningsverken på området innan det leds till de diken som för bort vattnet till Fäboviken.

Målsättningen är att det vatten som leds ut från området inte skall ha högre fosforhalter än 2mg per liter.

Flockningsbassängen vid reningsverket på Vallans nya farmområde
Flockningsbassängen vid reningsverket på Vallans nya farmområde. Flockningsbassängen vid reningsverket på Vallans nya farmområde Bild: Yle/Kjell Vikman Reningsverk,pälsdjur,Jakobstad

- Nya utjämningsbassänger har byggts men jag kan inte ta ställning till om man fått dem att fungera ännu idag, säger Martin Stenbacka.

Onsdagen den 18 april rann i varje fall vatten förbi reningsverket när Yle Österbotten var på plats.

- NTM- centralen var där på fredagen veckan innan, då var allt OK och ingenting rann över och alla reningsverk var i bruk, säger Martin Stenbacka.

Vad händer om fosforhalterna överskrids?

Överinspektör Martin Stenbacka talar dels om att det finns en utsläppsgräns på 2 mg per liter vatten som leds bort från området, dels kallar han det ett målvärde som inte är ett gränsvärde.

Vad händer ifall detta målvärde inte uppnås?

-Fungerar inte de konstruktioner som byggts måste man begära en förklaring av farmarna och hur läget kan förbättras så att det inte rinner förbi reningsverket.

Det orenade vattnet borde ledas till den här bassängen och pumpas vidare till flockningsbassängen
Det orenade vattnet borde ledas till den här bassängen och pumpas vidare till flockningsbassängen. Det orenade vattnet borde ledas till den här bassängen och pumpas vidare till flockningsbassängen Bild: Yle/Kjell Vikman Reningsverk,pälsdjur,Farm,Jakobstad

Vem är ansvarig för att hålla koll på det som rinner över och förbi reningsverket?

- Farmarna är ansvariga för att vattnet leds via reningsverket, sen måste vi höra farmarna och ta ställning till fortsatta åtgärder om det inte sker.

Uppsamlingsbassängen håller inte ännu

Informationschef Steven Frostdahl vid Finlands Pälsdjursuppfödares förbund hade inte hunnit bekanta sig med läget ännu på torsdagen.

På fredagen hade han konsulterat planeraren för vattenreningen på området och fått mera om information om läget.

- Uppsamlingsbassängen som rymmer 2000 kubikmeter vatten byggdes ifjol, säger Steven Frostdahl. Den kan inte belastas maximalt ännu, den håller inte och det måste växa gräs och annat på kanterna som binder jorden och det kan ta ett år.

Skugghus på nya farmområdet vid Vallans farmområde i Jakobstad
Skugghus på nya farmområdet vid Vallans farmområde i Jakobstad. Skugghus på nya farmområdet vid Vallans farmområde i Jakobstad pälsdjur,Farm,Jakobstad

- Det kan också finnas nån ispropp nånstans i dikena och en grävmaskin kommer på måndag, dessutom ansåg planeraren att det kanske rinner in vatten från stadens omgivande skogsmarker till området.

Den snörika vintern är också ett problem med mycket smältvatten enligt Frostdahl.

Uppsamlingsbassänger kan göras täta

Anders Kronholm från Vestersundsby delägarlag ger inte mycket för förklaringarna från Pälsdjursuppfödarförbundet.

- Vill man bygga täta uppsamlingsbassänger är det inga problem, det finns tätningsdukar att sätta i bassänger men det kostar förstås mera än att bara gräva en grop, säger Anders Kronholm.

- Lutningarna från stadens marker är de rätta och därifrån kommer inget skogsvatten längre till farmområdet.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten