Hoppa till huvudinnehåll

Positiv stämning bland de österbottniska företagen

SK-tuote i Vasa
SK-tuote i Vasa Bild: Yle/ Malin Hulkki sk-tuote. sk tuote

Kurvorna pekar uppåt för företagen i Österbotten och Mellersta Österbotten. Det visar Österbottens handelskammares konjunkturbarometer Business Panel.

Sen förra barometern i november har alla indikatorer vänt uppåt: stämningen, omsättningen, orderstocken och rekryteringen .

Det största hindret för tillväxt är den ökande bristen på arbetskraft. Det uppger nästan hälften av företagen. I synnerhet inom byggbranschen är det här ett problem.

Då det handlar om nyrekrytering så uppger två tredjedelar av företagen att arbetssökandes brist på relevant arbetserfarenhet utgör den största utmaningen.

Stämningarna inom handeln är den mätenhet som har stigit mest sen barometern i november.

Handelskammarens pressmeddelande (PDF-fil)