Hoppa till huvudinnehåll

SPT: Finlandssvenska män mer sällan barnlösa än de finskspråkiga

Pappa pussar sin baby.
Pappa pussar sin baby. Bild: Copyright � Nyulaszi Zsolt. All rights reserved.� babyer,Pappa,familj

Svenskspråkiga män är oftare pappor än de finskspråkiga. Det här gäller även bland lågutbildade män - en grupp som på sistone skapat rubriker med sin barnlöshet, rapporterar Svensk Presstjänst.

Nyligen slog forskare larm om att män med låg utbildning allt oftare är barnlösa.

Det finns de som säger att marginaliseringen bland unga män kan vara kopplad till det faktum att nativiteten i Finland sjunker.

Trenden att män med låg utbildning och lägre inkomster får färre barn syns i många länder, men situationen ska vara accentuerad i Finland.

SPT skriver ändå nu i en artikel publicerad i HBL om undantaget som bekräftar regeln.

Bland finlandssvenska män är trenden med barnlöshet bland lågutbildade män inte alls så tydlig.

Tydliga skillnader mellan spåkgrupperna

Enligt Statistikcentralens siffror från 2016 är 28,1 procent av 35-44-åriga svenskspråkiga män med andra stadiets utbildning barnlösa, skriver SPT.

Bland de finskspråkiga är andelen 32,8 procent. Det handlar alltså om en skillnad på 4,7 procentenheter.

Ännu större är skillnaden mellan språkgrupperna bland män med högre utbildning. Bland dem är gapet hela 5,8 procentenheter.

Sammanhållningen förklaring?

Forskningsprofessorn Anna Rotkirch på Befolkningsförbundet säger till SPT att en möjlig förklaring är finlandssvenskarnas minoritetsstatus.

Enligt henne är det ofta så att minoriteter har högre nativitet än majoritetsbefolkningen.

Minoriteternas större sammanhållning anses ligga bakom det här.

Speciellt intressant tycker Rotkirch att de stora skillnaderna mellan högutbildade män är.

Rotkirch undrar i SPT:s artikel vad det kan hänga ihop med att fler högt utbildade finskspråkiga än svenskspråkiga män är barnlösa.

Läs mera:

Brist på trygghet gör att lågutbildade män skaffar färre barn, säger 22-åriga Markus: ”Jag har fått växa upp i en säker miljö och jag vill att mina barn ska kunna göra detsamma”

Tröskeln för unga män med låg socioekonomisk att skaffa barn är allt högre. Detta oroar forskare och politiker. 22-åriga Markus Myllyniemi är också oroad över utvecklingen. Han tror det beror på den allt osäkrare arbetsmarknaden med korta arbetskontrakt och nollavtal. För att situationen för unga män ska förbättras borde det satsas mer på utbildning på alla nivåer.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes