Hoppa till huvudinnehåll

Surt och smutsigt vatten i åarna på grund av vårflödet

Isflack i översvämningsdrabbat vattendrag.
Islossning i Toby å (arkivbild) Isflack i översvämningsdrabbat vattendrag. Bild: Yle/Anna Ruda Toby å,översvämningar

Vårflödet gör att vattenkvaliteten i de österbottniska vattendragen sjunker. Smältvattnet sköljer ut skräp och föroreningar från skog och mark.

Det handlar om bland annat trävirke, skräp, organiska substanser och sura föreningar som sköljs ut med vattnet.

Även försurningsläget försämras under flödesperioden, i synnerhet i små åar. I en bifåra till Toby-Laihela å uppmättes i förra veckan pH-värdet 4,4.

Då vattnet småningom börjar strömma långsammare sjunker föroreningarna till botten i översvämningsområdena och vattendragen.

Läs också