Hoppa till huvudinnehåll

Daghemspersonal rasar mot lagförslag: "Vi har världens bästa småbarnsfostran, varför reparera något som inte är trasigt?"

personporträtt på Johanna Lauramo
personporträtt på Johanna Lauramo Bild: Carin Göthelid person

På onsdagen marscherade hundratals barnskötare, närvårdare och socionomer som jobbar på daghem i Nyland ut från sina arbetsplatser och samlades till en manifestation utanför riksdagshuset i Helsingfors.

Anledningen är ett lagförslag som Undervisningsministeriet gav tidigare i våras.

- Jag är här för att jag motsätter mig lagförslaget. Barnskötare behövs för att barn ska få vara barn och deras trygghet ska vara säkrad, säger barnskötaren Johanna Lauramo från Helsingfors.

personporträtt på Johanna Lauramo
Johanna Lauramo personporträtt på Johanna Lauramo Bild: Carin Göthelid person

Lagförslaget går bland annat ut på att höja kompetens- och utbildningsnivån i småbarnspedagogiken.

Idag är ungefär en tredjedel av de som jobbar på daghem akademiskt utbildade barnträdgårdslärare.

Flera akademiskt utbildade

Lagförslaget skulle ändra på det här så att två tredjedelar istället skulle ha akademisk utbildning.

Fackförbunden som representerar den delen av daghemspersonalen som har en yrkesexamen, till exempel närvårdare, protesterar mot lagförslaget.

Fackförbunden är JHL, Jyty, Tehy, Super och Talentia.

Barnträdgårdslärarna hör till lärarfacket OAJ men de deltar inte i manifestationen.

De protesterande facken är rädda att barnskötarjobben minskar drastiskt på grund av lagförslaget.

De anser också att allt som sker på ett daghem inte är pedagogik utan också vård och omsorg.

Ledarna för daghemsfacken höll tal på riksdagshusets trappa och betonade att Finland har världens bästa småbarnsfostran. De tycker det är fel att försöka reparera något som enligt dem inte är sönder.

- De pengar som skulle läggas på mer akademisk utbildning kunde användas på mindre barngrupper istället, löd deras budskap.

Barn ska få vara barn

Barnskötaren Johanna Lauramo tycker att det föreslagna systemet allt för mycket liknar det i Mellaneuropa där barnen betraktas som elever från det att de är tre år gamla.

Det är en felaktig riktning menar hon och tycker att barn ska få vara barn.

- De som är pedagogiskt utbildade har så mycket planeringstid så det måste också finnas barnskötare som tar hand om barnen, säger för sin del Ida Salminen, barnskötare från Helsingfors.

Personportätt på Ida Salminen
Ida Salminen Personportätt på Ida Salminen Bild: Carin Göthelid person,ida salminen

- Om lagförslaget går igenom och vi har fler barnträdgårdslärare än barnskötare i gruppen går det inte riktigt, säger Ida Salminen.

Hon har inget emot flera barnträdgårdslärare i dagisgrupperna men då måste det nog finnas två skötare också och inte bara en anser hon.

Familj

Till Buu-klubben
Till Hajbo
Till MGP