Hoppa till huvudinnehåll

Gäller Matti Vanhanens löfte till Åland om plats i EU-parlamentet? “Nej, det var min åsikt som statsminister då”

Matti Vanhanen.
Då var då och nu är nu. Matti Vanhanen lovade som statsminister Åland en plats i EU-parlamentet om Finland får fler mandat. Matti Vanhanen. Bild: m Matti Vanhanen

Åland anser sig ha rätt till en EU-parlamentariker när Storbritanniens platser delas ut. I riksdagens grundlagsutskott stöder man sig på ett principbeslut som den finländska regeringen fattade år 2009.

På tisdagen hördes lantrådet Katrin Sjögren (Lib) och den åländska ministern för EU-frågor Nina Fellman (S) i riksdagens grundlagsutskott.

Enligt den åländska landskapsregeringen står det klart att en åländsk representation i EU-parlamentet är konstitutionellt berättigad.

- Man har från finländskt håll sagt att det här är berättigat, att det är ett legitimt krav. Ska man hedra sina åtaganden är det nu man ska göra det, för det kommer inte att gå fler tåg. EU kommer inte att fördela fler platser till Finland, säger Nina Fellman.

Nina Fellman
Kansliminister Nina Fellman ansvarar för EU-frågor i landskapsregeringen. Nina Fellman Bild: Yle Nina Fellman,Åland,Europeiska unionen,Ålands landskapsregering

I sitt utlåtande till riksdagens grundlagsutskott stöder sig landskapsregeringen framförallt på ett principbeslut som den finländska regeringen fattade år 2009.

Politiskt är nog löftet tydligt, man har sagt att man ska göra det här.― Nina Fellman

I principbeslutet står bland annat att “regeringen fortsätter att i kommande förhandlingar på gemenskapsnivå om fördelning av parlamentsplatser hävda Ålands internationella särställning och självstyrande status”.

Svår fråga för Sipiläs regering

Den åländska landskapsregeringen anser att det här bör tolkas som ett tydligt åtagande från den finländska regeringen och borde ge Åland rätt till ett mandat i parlamentet.

- I alla de diskussioner som förts och i alla de utlåtanden som gjorts har man sagt att det här är något man ska jobba för, säger Fellman.

- Juridiskt kan man gå båda vägar. Men politiskt är nog löftet tydligt, man har sagt att man ska göra det här.

EU-flaggan och Ålands flagga med åländska vyer i bakgrunden.
EU-flaggan och Ålands flagga med åländska vyer i bakgrunden. Åland,Eu,Europeiska unionen,eu-flaggan

Statsminister Juha Sipilä har sagt sig vara villig att diskutera möjligheten att Åland får en egen plats i parlamentet, men vill inte ge besked innan EU-toppmötet i juni fattar det slutliga beslutet om mandatfördelningen.

Inom regeringen motsätter sig Blå framtid starkt förslaget att ge mandatet till Åland.

Löftet fick Åland att godkänna Lissabonfördraget

Enligt den dåvarande statsministern Matti Vanhanen (C) var bakgrunden till principbeslutet som fattades 2009 att Åland separat måste godkänna Lissabonfördraget.

Nu, knappt tio år senare, säger riksdagsledamot Matti Vanhanen till Svenska Yle att han tror principbeslutet hjälpte Åland att godkänna Lissabonfördraget.

- Som statsminister sa jag att min åsikt är att Åland bör få en plats i parlamentet om Finland får fler mandat.

Vad betyder det idag?

- Det är en öppen fråga. Min personliga åsikt har länge varit att Åland som självstyrande område borde ha en plats i parlamentet. Men jag vet att jag kanske är den enda här i riksdagen som tänker så.

Binder ditt löfte som statsminister den nuvarande regeringen?

- Nej, det var statsministerns åsikt då. Efter det har vi haft val och vi har en ny statsminister, så det är inte juridiskt bindande.

Så statsrådets principbeslut från 2009 ger inte Åland rätt till en plats i parlamentet även om Finland får ytterligare ett mandat?

- Nej inte direkt. Man måste fatta ett nytt beslut.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes