Hoppa till huvudinnehåll

Polisen i Österbotten måste prioritera med hård hand – Kriminalkommissarie: Inte hållbart

Polishuset i Vasa
Polishuset i Vasa Bild: Yle/Patrick Sjöholm polinsinrättningen i österbotten

Våldsbrotten har sysselsatt polisen i Österbotten mer än vanligt under de senaste månaderna. Men redan före ökningen drunknade utredarna i ärenden. Kriminalkommissarie John Forslund har kring 500 fall på sitt bord.

- Från oktober till dags dato har vi haft mer att göra än normalt, säger kriminalkommissarie John Forslund i Vasa.

Som exempel kan tas en knivhuggning i Metviken i Vasa i oktober, ett dråpförsök i centrum av Vasa i november, en grov misshandel i Metviken i december och två dråpförsök i Kaskö på nyårsafton.

Senaste fallet var en man som knivhöggs till döds i en lägenhet i Roparnäs i Vasa för ett par veckor sedan.

Måste se på läget på längre sikt – våldsbrotten har minskat

Det går inte att dra långtgående slutsatser baserat på en tillfällig ökning. Ser man på utvecklingen över ett längre tidsspann, från 2008 till 2017, har våldsbrotten minskat.

Men till exempel misshandelsbrott på allmänna platser och sexualbrotten ökade under fjolåret.

- Det växlar ganska mycket och läget kan jämna ut sig ännu under resten av året, säger Forslund.

Skuggor av man och kvinna. Mannen höjer handen för att slå.
Fall av misshandel sysselsätter polisen. Skuggor av man och kvinna. Mannen höjer handen för att slå. Bild: YLE/Roy Fogde våld,familjevåld,skuggor

Femhundra fall att utreda

Forslund och övriga utredare hade redan tillräckligt med arbete, före de senaste månadernas händelser.

Just nu bedömer han sig ha femhundra brottsfall på sitt bord. Till sin hjälp har han kring sju utredare.

Hinner du med allt?

- Nej. Man måste prioritera ganska radikalt.

Från snatteri till mord

Det som Forslund och ett antal övriga undersökningsledare har hand om är nästan alla brott som finns i strafflagen. Det rör sig om allt möjligt: snatterier, trafikbrott, dödsorsaksunderökningar, brandorsaksundersökningar, arbetsskyddsbrott, sexualbrott, grova bedrägerier, misshandel, dråp, mord - för att nämna några.

Det finns skilda undersökningsgrupper för ekonomisk brottsutredning och för grova narkotikabrott, men allt annat sköts av de tre utredningsgrupperna.

I Vasa finns tre utredningsgrupper med sju-åtta utredare i varje grupp. I dagsläget har de tre grupperna bara två undersökningsledare eftersom kriminalkommissarie Eero Välimäki, som ledde den ena gruppen, gått över till andra uppgifter.

En ersättare har valts men hen inleder sitt värv i början av juni.

"Inte hållbart"

Vilka sorts fall får prioritet?

- Allvarligare brott mot liv prioriteras högst, säger John Forslund.

Vad ligger längst ner på listan?

- Mindre akuta ärenden får lägre prioritering, exempelvis grannfejder och ärekränkningsärenden på sociala medier. Sådana drunknar vi i. Dock måste man ju se genom även dessa ärenden för att kunna prioritera.

Är det hållbart att ha det på det här sättet?

- Nej. Och det har inte varit hållbart på länge här på undersökningssidan. Med tio undersökare per grupp skulle det gå på något sätt.

Hyser du förhoppningar om mer resurser?

- Nej. Budgeten är stram och det har blivit svårare att rekrytera till dessa tre undersökningsgrupper. Dels är det fråga om lönen, med ett snävare område att utreda får du bättre lön. Då förstår man kanske varför dessa tre undersökningsgrupper som sköter om allt möjligt inte är så lockande - mera arbete och mindre lön.

- Man kan ju säga att vårt lönesystem är föråldrat, men det verkar som man inte riktigt förstått detta inom polisen. Det finns inte heller värst mycket arbetslösa poliser kvar att rekrytera, fortsätter Forslund.

Polishuset i Vasa.
Polishuset i Vasa. Bild: Yle/Joni Kyheröinen polisinrättningen i österbotten,Migrationsverket

Totalt nio grupper inom Polisinrättningen i Österbotten

I Vasa finns det alltså i normala fall tre utredningsgrupper, i Seinäjoki likaså. I Karleby finns två grupper och i Jakobstad en.

Hur tungt är det att jobba som utredare?

- Klart det är påfrestande. Det vill bli lite tidsbrist. Men det underlättar förstås om man gillar sitt jobb.

Polischef: Vi önskar mer resurser till allt

Kari Puolitaival är polischef i Österbotten.

Är det för lite resurser på utredningssidan?

- Överlag önskar polisen mer resurser till alla sorts uppgifter. Inte bara till utredningen, utan också till alarmuppdragen och trafikövervakningen, säger Puolitaival.

Kari Puolitaival, polischef i Österbotten.
Polischef Kari Puolitaival Kari Puolitaival, polischef i Österbotten. Bild: Yle/Joni Kyheröinen Polis,poliser,polischef kari puolitaival

Göra det bästa av situationen

Läget är vad det är och just nu måste man klara sig med de resurser man har. Tilläggsresurser vågar Puolitaival inte hoppas på.

- Nu ser det ut som att vi får behålla vår nuvarande styrka nästa år. Jämfört med flera andra år låter det bra, att vi nu klarar oss utan nedskärningar.

Är det rimligt att en utredningsggrupp har hand om femhundra fall?

- Det är en normal mängd sett till den situation vi har. Vissa grupper kan ha mer, andra kan ha mindre. Vi försöker fördela resurserna så bra som möjligt.

Är resurserna optimalt fördelade i nuläget?

- Rätt optimalt. Men vi granskar hela tiden hur arbetet och resurserna ska fördelas. Utredningen är viktig men samtidigt måste vi klara av alarmuppdragen, trafikövervakningen, tillstånden, och så vidare.

Har ni problem med att rekrytera folk till utredningssidan?

- Ser man på rekryteringen överlag till Polisinrättningen i Österbotten så har vi fyllt våra platser. Merparten av de unga poliserna vill hellre ut på fältet än jobba med utredningar. Men hittills har vi lyckats fylla också utredningsplatserna.

Vad gäller lönen säger Puolitaival att den beror mycket på exakt vilka sorts uppgifter den enskilda polisen har, hur mycket extrauppgifter denne har och hur specialiserad hen är.

Lönesystemet är det samma i hela landet och inget som Puolitaival kan rå på.

Säkraste gatorna finns i Österbotten

Tillbaka till den senaste tidens våldsbrott. Behöver man oroa sig, blir vårt samhälle mer våldsamt?

- Överlag minskar i stort sett alla brott, förutom narkotikabrotten, säger John Forslund.

Enligt polisens statistik finns dessutom de säkraste gatorna i landet i just Österbotten. Gatusäkerheten räknas ut genom att man tar antalet brott som sker på allmänna platser och relaterar det till invånarantalet.

- Nåjaa, det säger ju statistiken. Så säkert kan det vara så, säger Forslund.

Kanske man får en annan syn när man sitter och utreder brotten?

- Ja vi har ju så mycket som vi bara hinner med. Det finns inte så mycket tid att titta på statistik.

Polisstyrelsen: Inte rimligt med femhundra fall men inga tilläggsresurser

Polisstyrelsens uppgift är att planera, leda, utveckla och övervaka polisverksamheten och dess stödfunktioner. Den ansvarar dessutom för att tillgången av tjänster på olika håll i landet är rättvis.

Polisinspektör Heikki Lausmaa på Polisstyrelsen säger att femhundra fall samtidigt inte under några omständigheter kan ses som en rimlig arbetsmängd.

Det kan enligt Lausmaa vittna om att man på polisinrättningen inte utvecklat utredningsprocessen tillräckligt. Utvecklandet av processerna har varit ett nationellt mål redan i flera år men de olika polisinrättningarna har kommit olika långt med det här arbetet.

- I den här processen är det centralt med ett nära samarbete med de lokala åklagarna, säger Lausmaa.

Enligt Lausmaa kan man inte förvänta sig några tilläggsresuser till utredningen.

Artikeln uppdaterad med Heikki Lausmaas kommentarer 25.4 kl. 15.08