Hoppa till huvudinnehåll

Ålands social- och hälsovårdsminister: "Vi kommer att se över missbrukarvården"

Porträtt av Wille Valve
Ålands social- och hälsovårdsminister Wille Valve. Porträtt av Wille Valve Bild: Pressbild, Ålands landskapsregering Wille Valve,tala om knarket

Ålands social- och hälsovårdsminister Wille Valve har hört om den kritik som riktas mot substitutionsbehandlingen på Åland. Han hävdar Ålands beslutanderätt men är beredd att se över tilläggskraven.

Enligt Valve kommer det att ske betydande förändringar inom missbrukarvården även på Åland när den rikslagstiftningen förnyas.

Han försvarar ändå delvis det åländska systemet med delad behörighet. Han poängterar ändå att han inte känner till detaljerna i substitutionsprogrammet, eftersom det är psykiatrienheten på Åland vid Ålands hälso- och sjukvård som i första hand ansvarar för de krav som ställs på patienterna.

På Åland har man till stora delar rikslagstiftning inom missbrukar- och substitutionsvården, till exempel då det kommer till tvångsmedel är det rikslagstiftning som gäller medan det förebyggande arbetet lyder under åländsk lagstiftning.

- Det är alltid en utmaning att få dessa två att bilda en gemensam helhet, säger Valve.

Rikssvenska läkare med annan praxis

Det kan dessutom finnas skillnader i olika vårdpraxis eftersom många rikssvenska läkare jobbar på Åland.

- De är kanske inte alltid helt bekanta med den finländska praxisen.

Valve betonar dock att det finns ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att få allt att fungera som det skall.

Vad anser han då om att man på Åland ställer högre krav på sina patienter?

- I sig är det inget märkligt. Vi har egen behörighet på området och vi har möjlighet att formulera substitutionsvården på det sättet vi finner för gott och som passar det åländska samhället.

Men, säger Valve, massan av tilläggskrav får inte bli orimlig för patienterna.

Grafik.
Grafik. Grafik

Källa:EMCDDA
Substitutionsvården i Finland har blivit allt vanligare, vilket framgår från grafiken

Men det betyder att man inte har rätt till samma vård på Åland som man har i övriga Finland?

- Det är ett sätt att formulera det på.

Valve säger ändå att frågan är under uppsikt och att man kommer följa med hur missbrukarvården förverkligas på Åland.

- Vi vill se till att den tryggar samma basvård för alla.

Klinikchefen svarar

Ari Lahti är klinikchef på psykiatriska kliniken vid ÅHS.

Han låter meddela att han inte kan gå in på de regler för substitutionsvård som finns på Åland eftersom han "varken har erfarenhets- eller evidensbaserade meningar" om de regler som väcker kritik. Lahti understryker ändå att Åland inte bryter mot finsk lagstiftning gällande förbudet av sidomissbruk.

Lahti konstaterar att substitutionsvårdlagstiftningen i Finland tillåter olika linjedragningar, ”som alla har sina fördelar och nackdelar”.

Han anser också att varje krav och regel har sin bakgrund och syftar till att hjälpa missbrukarna, inte göra deras liv svårare, ”även om det på kort sikt kan kännas så”.

Ytterligare säger Lahti att ifall regelverket på Åland avviker från det i, betyder det inte automatiskt att substitutionsvården på Åland skulle fungerar sämre än i resten av landet.

Vasa då?

Även Vasa har fått en del kritik för sin, enligt rykten, strikta substitutionsvård.

Mika Ehrnrooth, överläkare vid Vasa stads missbrukarvård, säger att patienterna måste leva upp till de grundläggande kraven om ett dokumenterat opioidberoende och att de innan substitutionsbehandlingen försökt sluta med sitt missbruk på andra sätt, till exempel genom avgiftning.

Därtill har Vasa stad som villkor att man bör ha varit opioidberoende i minst två år och att man inte har ett sidobruk.

Carola Fabritius som är specialläkare i psykiatri med subspecialitet i beroendemedicin, ser dock inga belägg för dessa tilläggskrav och hon anser även att de är förlegade.

I Vasa kan man även bli utkastad från substitutionsbehandlingen om man efter upprepade varningar under ett tidsspann på ett halvår fortsätter med sitt sidobruk.

Nyligen publicerat - Tala om knarket