Hoppa till huvudinnehåll

Antalet elever minskar i Hangö - framtiden osäker för små skolor

Hangöby skola.
Hangöby skolas framtid ska diskuteras hösten 2019 enligt förslaget i utvecklingsplanen för utbildningsväsendet i Hangö. Hangöby skola. Bild: Yle/Malin Valtonen grundskolan,hangöby skola

Det låga födelsetalet gör att framtiden är oviss för Hangös små skolor. Om det finns för få elever i Hangöby skola, Lappvik skola och Centrumskolan om två år så kan det hända att skolorna inte kan fortsätta.

De finskspråkiga skolorna Hangonkylän koulu och Lappohjan koulu berörs också av låg nativitet.

Bildningsnämnden diskuterar en utvecklingsplan för de följande fyra åren på sitt möte i kväll (26.4).

Nämnden fattar inga beslut om skolnedläggningar i kväll, utan ska diskutera och eventuellt godkänna utvecklingsplanen.

I Hangö finns fem svenskspråkiga och fem finskspråkiga skolor i sammanlagt åtta fastigheter. I skolorna finns 416 finskspråkiga och 343 svenskspråkiga elever.

Oroväckande lågt antal elever

Elevprognosen ser sämre ut i jämförelse med de senaste fem åren. Speciellt år 2020 är elevantalet oroväckande lågt.

Det kan eventuellt äventyra de mindre skolornas existens.

Lappvik skola i Hangö en snörik vinterdag.
Lappvik skola och Lappohjan koulu delar skola i Hangö. Lappvik skola i Hangö en snörik vinterdag. Bild: Yle/Bubi Asplund Västnyland,Hangö,skolsammanslagning

År 2021 räknar Hangö stad med att antalet finskspråkiga elever kan ha sjunkit med drygt fyrtio personer till 373, och svenskspråkiga till 305, det vill säga en minskning på 38 elever.

Uppskattningen baserar sig på födelsestatistik.

Specialundervisningen måste tryggas

De skolor vars framtid kan hänga på antalet elever är alltså Lappvik skola, Hangöby skola och Centrumskolan som är en specialskola.

Även om Centrumskolan upphör måste tillräckliga resurser för specialundervisningen tryggas, sägs det i utvecklingsplanen.

Förslaget är att speciallärartjänsterna då skulle överföras till Hangö Centralskola och Hangö högstadium.

Skolornas existens utvärderas 2019

I utvecklingsplanen föreslås det för 2019 att Centrumskolan kan dras in så tidigt som 1 augusti 2019.

Hangöby skolas och Lappvik skolas verksamhet fortsätter åtminstone fram till augusti 2020.

Rutschkana på en skolgård. I bakgrunden skymtar Hangonkylän koulu i Hangö.
Hnagonkylän koulu i Hangö. Rutschkana på en skolgård. I bakgrunden skymtar Hangonkylän koulu i Hangö. Bild: Yle/Malin Valtonen hangonkylän koulu

Under hösten 2019 utvärderas Hangöby skolas och Lappvik skolas existens från och med den 1 augusti 2020.

Verksamheten fortsätter också i Hangonkylän koulu och Lappohjan koulu till år 2020, men skolornas existens utvärderas hösten 2019.

Det är stadsfullmäktige som fattar beslut om eventuella indragningar av skolor under den period som utvecklingsplanen gäller, från den 1 augusti i år till den 31 juli 2022.

Planerna för skolorna ska vara långsiktig

De olika förslagen finns i utvecklingsplanen för utbildningsväsendet.

Det är bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson som har utarbetat planen. Planen definierar nivån på skolväsendet samt övrig utbildning som erbjuds i staden och ska ersätta den tidigare planen från 2013.

Grundtanken är att planen bör vara långsiktig.

Det är för sent att diskutera stora nedskärningar, sammanslagningar och indragningar av skolor i samband med att budgeten görs upp, säger det i planen.

I det skedet kan man inte verkställa något följande kalenderår eftersom skolornas läsår fördelas över två kalenderår.

Läs också