Hoppa till huvudinnehåll

”Du får säkert ont i baken” – cykelvägarnas vårskick bjuder på otäcka överraskningar i Borgå

Sprickor på sliten cykelväg.
Det gäller att cykla sakta mellan Gammelbacka och Estbacka i Borgå. Sprickor på sliten cykelväg. Bild: Yle/Mikael Kokkola cykelvägar,cyklar,Cykelväg mellan Estbacka och Gammelbacka

Sprickor, gropar, grus och gupp skapar farliga situationer för alla som rör sig på lättrafiklederna med cykel, rullskridskor och rullskidor.

I Nina och Kimmo Karhus cykelaffär i Borgå är det vårbrådska på gång. Köerna är långa till serviceverkstaden.

- Så gott som dagligen berättar våra kunder om i hur dåligt skick både landsvägar och cykelvägar är kring Borgå nu på våren, säger Nina Karhu.

De uppskattar att mellan fem till tio cyklar per år kommer in för reparationer på grund av gropar och andra ojämnheter på vägarna.

- Det gäller nog att se upp särskilt nu på våren, då tjälen har varit framme och förstört underlaget.

Sprickor på sliten cykelväg.
Sprickor på sliten cykelväg. Bild: Yle/Mikael Kokkola cykelvägar,cyklar,Cykelväg mellan Estbacka och Gammelbacka

Kimmo Karhu har redan hunnit med några längre cykelturer.

- På delar av Mörskomvägen är asfalten väldigt dålig. Det finns gott om gropar och överlag är asfalten ojämn.

Både han och Nina nämner också Ebbovägen som direkt farlig för motionscyklister. Asfalten är sliten med gropar och sprickor, dessutom finns där många stora branta backar.

- Och sen finns ju cykelvägen mellan Gammelbacka och Estbacka; den är direkt hemsk, säger Nina Karhu.

Den bör granskas närmare på två hjul.

På väg mot Gammelbacka får jag på sällskap av Ulla, som trampar på längs med cykelvägen intill Tolkisvägen. Hon är på väg hemåt efter ett simhallsbesök.

- Här är cykelvägen i rätt bra skick. Alla stenar och allt grus har putsats bort. Att cykla här går bra.

Sprickor på sliten cykelväg.
Sprickor på sliten cykelväg. Bild: Yle/Mikael Kokkola cykelvägar,cyklar,Cykelväg mellan Estbacka och Gammelbacka

Visst finns det en del ojämnheter och bristningar i asfalten längs med cykelvägen mot Gammelbacka. Och på några ställen saknas det helt och hållet asfalt. Men.

- Här är det inte alls så farligt jämfört med cykelvägen vid Alkrogsvägen som leder till Estbacka. Tänker du cykla den så får du säkert ont i baken.

Och visst har Ulla rätt. Den nämnda cykelvägen är obehaglig att cykla på. Kroppen och cykeln får ta emot en tät ström av stötar.

Det gäller att cykla sakta och noga se framför sig. Gupp, ojämnheter och stora sprickor skapar ständiga små faromoment. Här ska man inte ha bråttom.

Sprickor på sliten cykelväg.
Sprickor på sliten cykelväg. Bild: Yle/Mikael Kokkola cykelvägar,cyklar,Cykelväg mellan Estbacka och Gammelbacka

- Våren är den värsta tiden för alla våra vägar och lättrafikleder på grund av tjälskadorna, säger kommunteknikchef Kari Hällström på Borgå stad. En del av guppen lägger sig efter en tid.

Enligt Hällström ligger staden rejält efter då det gäller att laga de skador som finns. Den årliga budgeten på en miljon euro räcker inte långt.

- Vår reparationsskuld bara växer och växer då budgetanslaget är för lågt. Vi borde fördubbla det för att alls hänga med.

Avsnittet mellan Gammelbacka och Estbacka är särskilt problematiskt.

- Här är marken väldigt instabil på grund av en våt och lerig botten. Att förnya cykelvägen blir dyrt, säger Hällström.

Utan större grundarbeten kostar en kilometer nyasfalterad cykelväg omkring 30 000 euro. Om grunden ska läggas om är priset lätt det dubbla.

Var i Östnyland är cykelvägarna och landsvägarna i extra dåligt skick efter vintern?