Hoppa till huvudinnehåll

Inneluftsproblemen i Winellska skolan fortsätter: Mögelhunden Pii reagerade på tio ställen och nu föreslås rivning

Mögelhunden Pii i Winellska skolan i Kyrkslätt.
Mögelhunden Pii markerar här i ett klassrum i den äldsta delen av Winellska skolans A-byggnad. Mögelhunden Pii i Winellska skolan i Kyrkslätt. Bild: Kiwa Inspecta Mögelhund,winellska skolan

Delar av byggnaden där årskurserna 7 till 9 vid Winellska skolan i Kyrkslätt håller till är i så dåligt skick att de borde rivas, enligt en färsk undersökning. Redan tidigare har omfattande inneluftsproblem konstaterats i byggnaden där årskurserna 1 till 6 varit.

Undersökningen gjordes av företaget Inspecta Oy mellan december 2017 och februari 2018 och beställdes av Kyrkslätt kommun.

Byggnaden som undersöktes är A-byggnaden där Winellska skolans årskurser 7 till 9 samt Kyrkslätt svenska gymnasium håller till.

Yle Huvudstadsregionen har tidigare berättat om omfattande inomhusluftsproblem i B-byggnaden, där klasserna 1 till 6 varit. De har nu sin undervisning i tillfälliga byggnader på skolgården.

Den färska undersökningen pekar på många problem. I sammanfattningen står att strukturen och de tekniska systemen i den del som är byggd på 1970-talet är svaga och de strukturella lösningarna problematiska. Slutsatsen är att det inte är ekonomiskt lönsamt att renovera byggnaden jämfört med att riva och bygga nytt.

Samma slutsats gäller för den del som är byggd på 1980-talet, kostnaderna för att renovera den delen är för hög för att det ska vara ekonomiskt lönsamt, står det i undersökningen.

Mögelhund markerade på tio ställen

I samband med undersökningen togs en mögelhund in i de äldsta delarna av byggnaden. Den spanska vattenhunden Pii markerade på tio ställen i den del som är byggd på 1970-talet.

En markering betyder att hunden känner av mögellukt, men det behöver inte betyda att möglet finns precis på den plats hunden markerar. Lukten kan nämligen komma längre ifrån med luftströmmarna.

I den del av byggnaden där hunden gjort markeringar har fukt kommit genom ytterväggen och betongstrukturen är fuktig. Mikrobproverna visar att fukten orsakat mikrobväxtlighet i trä- och isoleringsmaterial i ytterväggens nedre delar.

Mögelhunden Pii i Winellska skolan i Kyrkslätt.
Pii reagerade på lukt mellan skåpet och väggen. Mögelhunden Pii i Winellska skolan i Kyrkslätt. Bild: Kiwa Inspecta Mögelhund,winellska skolan

"Vi följer rekommendationerna"

De delar som är byggda på 1970- och 1980-talet utgör ungefär hälften av hela A-byggnaden. Resten är byggd på 1990- och 2000-talet.

Jarno Köykkä, byggchef i Kyrkslätt, säger att kommunen också går in för en rivning av de äldsta delarna men att politikerna i sista hand fattar beslutet.

– Vi följer rekommendationerna. Men många beslut följer ännu innan hackan slås i jorden så jag vågar inte säga något angående tidtabellen.

Är det då möjligt att bara riva en del av byggnaden?

– Tekniskt är det möjligt då bland annat luftkonditioneringen är åtskild. Men det som intresserar oss mest är matsalen och köket som är byggd på 2000-talet. Det är dyrt och om det är möjligt att renovera skulle det vara det klokaste, säger Köykkä.

Problem också i nyare delarna

De nyaste delarna av byggnaden är inte heller problemfria.

I 1990-tals delen kan orenheter från bottenbjälklaget tränga igenom, vilket kan påverka inomhusluften.

En riskfaktor när det gäller den nyaste delen från 2006 är att ytterväggens murade fasad börjar för nära marknivån och värmeisoleringen kan bli våt. Därför rekommenderas att markytan sänks.

Ett luftläckage i den nyaste delen kan i sin tur leda till att orenheter kommer in i inomhusluften. Dessutom är in- och utluften i obalans eftersom det råder övertryck i klassrummen i den nyaste delen av byggnaden.

Winellska skolan i Kyrkslätt.
Årskurserna 1 till 6 har sedan i slutet av fjolåret haft undervisning i två tillfälliga byggnader på gården. Winellska skolan i Kyrkslätt. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn skolbyggnader,winellska skolan

Ska hela skolcentret inhysas i tillfälliga lokaler?

En ombyggnad av hela skolcentret räcker många år. Frågan är nu om också årskurserna 7 till 9 ska inhysas i tillfälliga byggnader på skolgården, liksom årskurserna 1 till 6.

Jarno Köykkä lovar inget utan konstaterar bara att kommunen följer med situationen.

Finskspråkiga Gesterbyn koulu, som ligger i samma skolcenter, ska inhysas i två tillfälliga byggnader från och med början av nästa år.

Också den skolan har problem med inomhusluften.

– Det är en stort tomt men det kan bli problematiskt om också A-byggnaden ska inhysas i tillfälliga utrymmen, säger Köykkä.

Hyresavtalet för de byggnader där Winellska skolans årskurser 1 till 6 nu finns löper till 2022.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen