Hoppa till huvudinnehåll

JO prickar riksdagens säkerhetsavdelning för hantering av listor - "fel att kringgå offentlighetspricipen"

Riksdagens plenisal under ungdomsparlamentet.
Riksdagens plenisal under ungdomsparlamentet. Bild: Yle/Vivi Lehtonen riksdagen,Plenisal

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen prickar riksdagen för det sätt på vilket säkerhetsenheten har behandlat besökarlistorna.

JO påpekar att säkerhetsenheten gjorde fel då den förstörde begärda besökarlistor innan högsta förvaltningsdomstolen hade tagit ställning till om de var offentliga eller inte.

Tvisten om huruvida namnen på dem som besöker riksdagen är hemliga eller inte har pågått sedan 2014. Då begärde Svenska Yle och föreningen Avoin ministeriö att få granska listorna, men fick nej av säkerhetsenheten, med olika motiveringar.

Fallet gick till rätten och Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att listorna är offentliga. Då beslutade riksdagen i stället att listorna ska förstöras en gång per dygn.

Svenska Yle-journalisten Linus Lång som har arbetat med fallet sedan 2014 säger att JO:s beslut visar att det inte går för sig att kringgå offentlighetsprincipen på det sätt som riksdagen gjort.

De finländska chefredaktörernas förening anmälde i september 2017 hemlighetsmakeriet med riksdagens besökarlistor till JO.

Chefredaktörerna ansåg att riksdagen tydligt bryter mot både offentlighets- och arkivlagen genom sin hantering av besökarregistren.

I oktober 2017 kom beskedet från riksdagen att besökarlistorna kommer att ges ut till den som begär dem.

Läs mera:

Tjänstemän låter förstöra riksdagens besökarlistor - trots att HFD har beslutat att de är offentliga

Uppgifter om riksdagens besökare är offentliga, har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast. Men efter HFD-beslutet låter riksdagens kansli förstöra uppgifterna automatiskt varje dag. I praktiken är det nu omöjligt att få insyn i vem som besöker riksdagen.