Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa stad fixade bristerna på äldreboenden i Tessjö

Två personers fötter och en rollator.
Två personers fötter och en rollator. hälsovård,Senior (surname),äldreboende

I början av april rapporterade Yle Östnyland om att Justitieombudsmannen (JO) hade prickat Lovisa stad för brister vid äldreboendena Taasiagården och Emilhemmet i Tessjö.

JO gjorde ett oanmält granskningsbesök på boendena i början av februari.

En av bristerna handlade om klienternas säkerhet nattetid. Nattvårdaren vid Emilhemmet har vid behov hjälpt nattvårdaren vid den intilliggande Taasiagården, vilket betydde att minnessjuka äldre ibland lämnades ensamma.

Efter granskningen beslöt grundtrygghetsnämnden att anställa två nya vårdare till Taasiagården. Det här för att lätta på arbetsbördan och öka klienternas säkerhet.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin har nu konstaterat att hon är nöjd med de åtgärder som Lovisa stad vidtog efter att bristerna påpekades.

Inga ytterligare åtgärder krävs på Taasiagården eller Emilhemmet.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland