Hoppa till huvudinnehåll

Obs debatt: Vågar vi tala med unga om droger?

Dina ungdomar har med stor sannolikhet varit på fester där det funnits droger. Om ditt barn vill ha droger till fredagsfesten så får hen antagligen enkelt tag på det. Det här måste inte betyda att ditt barn kommer bli knarkare. Men det betyder att ni borde prata om droger hemma.

Det verkar finnas ett generationsgap mellan attityder och kunskap när det kommer till droger och droganvändning. Unga vågar inte prata med vuxna av rädsla för att bli stigmatiserade eller bestraffade. Hårda och svartvita attityder kan vara en avskräckande faktor som gör att man inte vill eller vågar vända sig till en vuxen, det här säger gymnasisterna Selma af Schultén och Frida Hindsberg.

Hur är man en bra vuxen förebild och samtalspartner?
Frida och Selma efterlyser en lyssnande, tillåtande och nyfiken inställning för att en vuxen ska kännas som en trovärdig samtalspartner. Vuxna som har mycket fördomar och slänger ur sig taskiga kommentarer om människor på stan som de tycker ser ut som “knarkare”. En sådan vuxen kommer man inte att prata med.

Krisarbetaren Robert Nilsson och skolkuratorn Mimmi Malik är båda inne på att vuxna måste kunna vara ärliga med att de själva inte är perfekta och inte vet allting.
– Berätta vad de finns för narkotika och hur det fungerar. Föräldrarna måste ha kunskap för att lära sina barn och vara bra förebilder. Börja prata om det här redan när barnen är små, säger Robert.

Fortfarande tabu att gå till skolkuratorn

Att snacka med skolkurator borde normaliseras. Det är fortfarande inte normalt att prata om sin psykiska hälsa. Man vill inte bli stämplad som sjuk. Det saknas förtroendet för skolpersonalen. De har rätt att berätta för andra instanser vad man man sagt och därför undviker man att säga något alls, säger Frida.

Mimmi upplever ändå att eleverna vågar komma till henne.
– Som skolkurator är det viktigt att vara medveten om sina egna fördomar och attityder. Att ha en öppen attityd och inte döma. Samtidigt ska du vara tydlig med var du själv står, säger Mimmi.

Skapa ett öppet samtalsklimat hemma

Både skolan och hemmet bär ansvar för ett öppet samtalsklimat där man lyssnar på unga på ett sätt som gör att de vågar berätta. Kan man prata om hälsa, sexualitet och psykisk ohälsa med sina föräldrar är steget mycket kortare att också prata konstruktivt om droger.

– Bygg upp en relation där man kan tala om allt möjligt. Du kommer inte kunna snacka droger plötsligt om du inte annars har en öppen dialog med ditt barn säger Selma.

Veckans Obs-debatt handlar om hur unga och vuxna ska börja prata om droger sinsemellan. Medverkande är gymnasieeleverna Selma af Schultén och Frida Hindsberg, Mimmi Malik som är skolkurator och krisarbetaren Robert Nilsson.

FAKTARUTA

Selma - Bygg upp en relation där man kan tala om allt möjligt. du kommer inte kunna snacka droger plötsligt om du inte annars har en öppen dialog. Tala om allt

Frida - Ställ frågor, försök vara objektiv och berätta om dina egna erfarenheter.

Mimmi - Ha en öppen dialog så att det inte blir monolog från någonderas sida. Du måste inte veta allt. Fråga unga hur deras vardag ser ut.

Robert - Utmana dig själv och dina principer, svälj din stolthet och lyssna på barnets argument. Ta reda på det du inte vet och var inte rädd att söka hjälp.

Nyligen publicerat - Tala om knarket