Hoppa till huvudinnehåll

Tommy Mård ny chef för Svenska Yles medieproduktion

Bild av Tommy Mård som är chef för Svenska Yles medieproduktion fr.o.m. mitten av maj 2018.
Bild av Tommy Mård som är chef för Svenska Yles medieproduktion fr.o.m. mitten av maj 2018. Svenska Yle,produktion

Svenska Yle har valt Tommy Mård till ny chef för Medieproduktion. Tommy Mård efterträder Johan Sundström som blir chef för projekt och utveckling på Yles finskspråkiga produktionsenhet.

Tommy Mård har studerat både statsvetenskap och pedagogik, och är också utbildad flerkameraregissör. Mård har en lång och gedigen arbetserfarenhet inom medieproduktion. På Yle har Tommy Mård arbetat som tv-regissör, producent, redaktör och fotograf, och de senaste två åren som chef för Svenska Yles regissörer och produktionskoordinatorer. Åren 2008–2010 arbetade Mård för FN som flerkameraregissör för sändningar från krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien. Tommy Mård har också arbetat som lärare i flerkameraproduktion och tv-regi på Arcada, och åren 2010–2015 ansvarat för Arcadas medieutbildning inom film-, tv- och onlinemedia.

“Tommy är en mycket framtidsinriktad chef som är mån om att Svenska Yle ska höra till föregångarna i medievärlden både då det gäller arbetskultur och användning av ny teknologi. Han är både lyhörd och drivande, vilket skapar en arbetskultur där medarbetarna vågar testa nya redskap och metoder, något som är extremt viktigt den allt mer komplexa medievärlden, säger Svenska Yles direktör Marit af Björkesten.

“Jag är glad och tacksam för förtroendet att få leda verksamheten för det största produktionsteamet inom media i Svenskfinland. Jag är också övertygad om att den breda kompetens som finns hos oss ger goda förutsättningar för Svenska Yles innehållsproduktion såväl i Helsingfors som i Borgå, Ekenäs, Jakobstad, Vasa och Åbo. För oss är det samtidigt ett livsvillkor att ständigt utveckla våra resurser och kompetenser så att de motsvarar de behov som uppstår när nya berättandeformer dyker upp”, säger Tommy Mård.

Som chef för Medieproduktion leder Mård en avdelning med ungefär 70 medarbetare som planerar och producerar Svenska Yles innehåll för tv, radio och webb. Till ansvarsområdet hör också utvecklingen av arbetsmiljöer och arbetsredskap, och ett tätt samarbete med Yles övriga enheter framförallt i frågor som gäller investeringar, fastigheter och distribution.

Tommy Mård blir medlem av Svenska Yles ledningsgrupp och rapporterar till Svenska Yles direktör. Han inleder sitt arbete i mitten av maj.