Hoppa till huvudinnehåll

Hård kritik mot ledningen för Mellersta Österbottens förbund – beviljas inte ansvarsfrihet

Affärsman läser genom ett avtal.
Arkivbild. Affärsman läser genom ett avtal. Bild: Mostphotos avtal,kontrakt,förhandling,affärsmän,protokoll,händerna,Beslut,kostym,Slips (oil drilling)

Hård kritik riktas mot ledningen för Mellersta Österbottens förbund. Förbundsfullmäktige beviljade inte landskapsdirektören och Mellersta Österbottens förbunds förra förbundsstyrelse ansvarsfrihet.

Det är revisionsnämnden som pekat på allvarliga brister i ledarskapet och att det funnits maktklickar som i värsta fall påverkat verksamheten på ett betydande sätt.

Dessutom borde både arbetsklimatet och atmosfären förbättras för personalen mår inte bra.

Enligt Hans Snellman (SFP) i fullmäktige har ledningen kanske inte jobbat på ett behörigt sätt. Men han vill inte göra för stor sak av ärendet.

- Jag tror det kommer att ordna sig, det här är inget oöverkomligt. Det går att rätta till saker då man konstaterat att fel förekommit. Det finns alltid en mänsklig aspekt i saker och ting som man i alla beslut bör ta i beaktande i helhetsbedömningen. Man behöver inte alltid slå på stortrumman i första skedet.

- Jag understödde beslutsförslaget i fullmäktige och är nöjd med att ansvarsfriheten tas upp till ny handläggning inkommande höst. Tilläggstid är bra, så att all relevant fakta finns tillhanda när fullmäktige skall fatta det slutliga beslutet.

Ovanligt utlåtande av revisor

Revisionsnämnden har pekat på brister i ledarskapet och revisorerna tog i sitt utlåtande inte ställning till om ansvarsfrihet kan beviljas.

Det är enligt Snellman mycket ovanligt.

- Jag har varit med om det men det är mycket sällan de inte tar ställning eller ger sådant utlåtande, trots att dom varit medveten om de brister som förekommit. Det har hänt en eller ett par gånger under mina 37 år i politiken.

Klickar och illamående personal?

En del av kritiken mot ledningen handlar om oklarheter kring registreringen av EU-projekt.

Men kritiken från revisionsnämnden handlar också om att det inom förbundet har funnits maktklickar. Enligt nämnden har grupperingarna i värsta fall påverkat verksamheten i betydande grad.

Enligt nämnden borde också arbetsklimatet och atmosfären förbättras. Redan 2015 kom det i Regionförvaltningsverkets inspektioner fram att det fanns problem i fråga om trivsel och välmående hos personalen. Problemen har enligt nämnden fortgått och syntes ännu i höstas.

Styrelsen fick inte veta något

Nämnden förundrar sig samtidigt över att det tog så länge innan det kom upp i styrelsen att det fanns problem med EU-pengar. Arbets- och näringsministeriet gjorde sin inspektion i maj 2017 och ärendet kom till styrelsen först fem månader senare.

Framöver vill nämnden att det går snabbare. Styrelsen ska åtminstone få kännedom om och få diskutera ärenden som gäller förbundets verksamhet.

160 000 för mycket i löner?

Vad gäller bokslutet för 2017 anser revisorerna att det kan godkännas. Men revisionsnämnden påpekar samtidigt att personalkostnaderna för 2017 överskred budgeten med 160 000 euro.

Revisionsnämnden rekommenderar också att landskapsdirektörens tjänstemannabeslut också framöver tas till behandling i styrelsen. Det började styrelsen med hösten 2017.

Nya styrelsen får uppskattning

Den nya landskapsstyrelsen som inledde sitt jobb i augusti 2017 får för sin del beröm av revisionsnämnden. Styrelsen har visat ledarskap och reagerat på problem.

Den nya styrelsen fick för sin del ansvarsfrihet för slutet av år 2017.

Nämnden påpekar ändå att det inte är förtroendevalda, utan tjänstemännen som ska leda sådana processer.

Samtidigt säger revisionsnämnden att landskapsreformen har försvårat det dagliga arbetet vid förbundet. De anställda har tvingats sköta reformjobbet utöver sina vanliga uppgifter.

Revisionsnämnden vill också se ett förbund som bevakar regionens intressen. Nämnden vill också se aktivare samarbete med kommunerna i landskapet.

Tas upp igen i höst

Till hösten kommer man åter att behandla frågan.

Då har Arbets- och näringsministeriet också hunnit besöka landskapsfullmäktige i Mellersta Österbotten för att utvärdera och övervaka verksamheten.

Rättelse: Artikeln har korrigerats den 27.4.2018. I artikeln stod tidigare felaktigt att ledningen för Mellersta Österbottens förbund beviljades villkorlig ansvarsfrihet. Det stämmer inte utan förbundsfullmäktige valde på sitt möte på torsdag att inte bevilja landskapsdirektören och Mellersta Österbottens förbunds förra förbundsstyrelse ansvarsfrihet. Yle Österbotten beklagar misstaget.