Hoppa till huvudinnehåll

Lappvik skola i riskzonen om Hangö tvingas stänga skolor

Lärare visar en brandfilt inför en klass treor i Hangöby skola.
Elevprognosen är inte heller så positiva för skolorna i Hangöby. Lärare visar en brandfilt inför en klass treor i Hangöby skola. Bild: Yle/Malin Valtonen tredjeklassister

Specialskolan Centrumskolan i Hangö föreslås upphöra nästa höst. Den här skolindragningen är administrativ, men riktiga skolnedläggningar kan bli aktuella om några år.

Centrumskolan dras in och fungerar inte längre som en egen enhet från och med hösten 2019.

Det föreslår Hangös bildningsnämnd efter att ha behandlat den nya utvecklingsplan som bildningsdirektören har gjort.

Specialskolans elever och lärare flyttar administrativt över till Centralskolan och Hangö högstadium.

Skolpolitiker vill stänga max en skola - inte fyra

Utvecklingsplanen visar alarmerande siffror när det gäller antalet elever i Hangö i framtiden.

Elevprognosen är speciellt dyster för flera mindre skolor såsom de finska och svenska skolorna i Hangöby och Lappvik.

Skolnätet i Hangö ska ses över hösten 2019 och då kan det bli aktuellt att stänga någon av skolorna.

Jag ser det som en utgångspunkt att vi inte stänger en enda skola― Theo Sjöblom, ordförande för bildningsnämnden (SFP)

Bildningsnämnden godkände den nya utvecklingsplanen.

Till skillnad från planen vill bildningsnämnden stänga bara en skola. Och det vill nämnden bara göra om läget blir så alarmerande som elevprognosen nu visar, säger nämndens ordförande Theo Sjöblom från SFP.

- Den som är närmast i riskzonen är Lappvik skola som för tillfället har omkring tio elever, men vars elevantal sjunker till sex elever under de närmaste åren.

Bildningsnämnden vill ändå se positivt på framtiden och utgångsläget är att ingen skola ska stängas.

Ljusning på arbetsmarknaden kan betyda mera elever i skolorna

Nämnden tror att den nuvarande befolkningsutvecklingen kan svänga drastiskt och att barnen i staden ökar om några år.

Det här för att det går bättre både för hamnen och industrin i Hangö. Nya jobb kan locka barnfamiljer, unga vuxna och invandrare att bosätta sig i Hangö, säger Sjöblom.

Kläder och skor utanför ett klassrum i Hangöby skola.
Hangö kan få ett tillskott av elever i skolorna om nya barnfamiljer flyttar till Hangö i jakt på jobb. Kläder och skor utanför ett klassrum i Hangöby skola. Bild: Yle/Malin Valtonen jackor

Sjöblom tror personligen att Hangö har kvar alla sina mindre skolor om fyra år.

- Jag ser det som en utgångspunkt att vi inte stänger en enda skola och att vi gör allt vi kan för att också de mindre byskolorna finns kvar. De har ett värde för dem som bor i Lappvik och Hangöby.

Sjöblom poängterar att speciellt Lappvik är under en snabb utveckling både när det gäller arbetsplatser och boende.

En bild på ett industriområde. Bilden är tagen från luften.
Hangö stad jobbar hårt med att skapa nya arbetsplatser på området där stålindustrin tidigare fanns i Koverhar. En bild på ett industriområde. Bilden är tagen från luften. Bild: Christoffer Westerholm/yle Koverhar,Hangö,swecem

Staden försöker locka nya företag till det nya industriområdet i Koverhar. Dessutom är en ny detaljplan för Lappvik under arbete. Den ska möjliggöra nya hus.

Tio procent färre elever år 2021

I dag finns det 416 finskspråkiga elever och 343 svenskspråkiga i Hangö.

Om tre år räknar Hangö stad ha tio procent färre finskspråkiga elever (373) och elva procent färre svenskspråkiga elever (305).

Det är stadsfullmäktige i Hangö som fattar de slutgiltiga besluten när det gäller skolindragningar.

Artikeln baserar sig på en intervju som Veronica Montén har gjort med Theo Sjöblom.

Läs också