Hoppa till huvudinnehåll

MTK: Sockerbetsodlarna måste kompenseras för neonikotinoidförbudet

Sockerbeta.
Sockerbeta. Bild: Yle/Maria Wasström kevin henrik

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK uttrycker i i Maaseudun Tulevaisuus sin besvikelse över EU-förbudet mot användning av neonikotinoider vid sockerbetsodling.

EU förbjöd användningen av ifrågavarande växtskyddsmedel vid allt åkerbruk i fredags.

Finland röstade vid sidan av sju andra länder blankt vid omröstningen bland medlemsländerna. Fyra EU-länder motsatte sig begränsningarna, det är fråga om andra länder som odlar sockerbetor och exempelvis driver upp barrträdsplantor.

Beslutet innebär att neonikotinoider inte får användas vid betning av oljeväxter, sockerbetor, höstvete, råg eller vid behandling av barrträdsplantor.

sockerbetor i stuka
sockerbetor i stuka Bild: Yle/Maria Wasström sockerbetsodling

För sockerbetans del kan det innebära att besprutning med pyretroider ökar, vilket har negativa konsekvenser för andra insekter och vattenorganismer.

"Sockerbetor lockar inga pollinerare till sig"

Pekka Myllymäki, som ansvarar för sockerbetsodlingen i Finland inom MTK, säger att sockerbetsodlarna måste få kompensation för förbudet genom ökade åkerstöd och reducerade utsädespriser.

Han anser att det till och med vore rimligt om odlarna fick helt gratis utsäde. Motiveringen är att förbudet kommer att öka enormt på odlarnas arbetsbörda.

Enligt Myllymäki har behandlingen med växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider varit effektiv och riskfri för sockerbetans frö.

- Sockerbetan är en gröda som inte blommar och den besöks varken av bin eller fåglar. Med andra grödor finns det däremot problem. Ett undantag för sockerbetor vore därför mycket motiverat, säger Myllymäki till tidningen.

Myllymäki säger sig dock tro på den finländska sockerbetsodlingens framtid och på att odlarna lyckas få till stånd förmånligare avtal under följande förhandlingsrunda.

- Detta är en cyklisk bransch och det är fråga om en bioråvara. Efterfrågan på socker är sådan att man borde sköta ärendet här och nu.

Bidöden har börjat tas på allvar

Bidöden är ett faktum i många länder och frågan om mängden bin och andra pollinerare har blivit en allt viktigare ekologisk fråga.

Humla söker nektar på blomma.
Humla söker nektar på blomma. Bild: YLE/Strömsö nektar

Människors matförsörjning, exempelvis all fruktodling, är beroende av mängden pollinerare.

EU har redan tidigare begränsat användningen av neonikotinoider på blommande grödor på grund av misstanken att de skadar bin. Nu fattades beslut om ett permanent förbud av neonikotinoider utomhus.

Bekämpningsmedlet påverkar insekters centrala nervsystem. Flera undersökningar, bland annat europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Efsas, bedömer att neonikotinoider är skadliga för bin.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes