Hoppa till huvudinnehåll

Också den med brist på pengar ska få njuta av kultur - Lojo planerar ta i bruk ett kulturpass

huvudbyggnaden vid lojo museum
Lojo museum tycker det är bra med ett kulturpass. huvudbyggnaden vid lojo museum Bild: YLE/Sofia Söderlund iso pappila

Lojo planerar att ta i bruk ett kultur- och motionspass. Passet är för de Lojobor som är mindre bemedlade.

Lojos attraktionskraftsnämnd förordar att ett kulturpass tas i bruk den första januari nästa år. Det skulle vara i kraft till den sista juni.

Om satsningen på ett kulturpass lyckas så fortsätter det med ett kultur- och motionspass. Det passet gäller i så fall till den sista december 2019.

Positiva utlåtanden

Utlåtandena om ett kulturpass i Lojo har varit positiva. Till exempel biblioteket, medborgarinstitutet Hiiden opisto, Lojo stadsorkester och Lojo museum var positiva i sina utlåtanden.

Lojo teater önskar att ett kulturpass inte påverkar biljettintäkterna.

Lojo stad konstaterar att man skulle kunna rikta användningen av kulturpasset till sådana konserter och utställningar som kanske inte kommer att vara slutsålda.

Lyssna på musik med hjälp av passet

Medborgarinstitutet kan tänka sig att styra Lojobor med ett kulturpass till kurser som inte har tillräckligt med deltagare.

Det skulle också kunna vara möjligt att lyssna på Lojo stadsorkesters övningar.

Attraktionskraftsnämnden vill nu ha utlåtanden av social- och hälsovårdsnämnden och av nämnden för barn, unga och familjer.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland