Hoppa till huvudinnehåll

Det drogförebyggande arbetet har fungerat i Katedralskolan i Åbo: "Droger används inte längre i vår skola"

Darren McCracken och Vilhelm Ahlskog.
Darren McCracken och Vilhelm Ahlskog. Darren McCracken och Vilhelm Ahlskog. Bild: Yle/Lina Frisk. Katedralskolan i Åbo,darren mccracken och vilhelm ahlskog

För ett par år sedan kämpade skolan med drogproblem, men nu bedömer lärarna vid Katedralskolan i Åbo att skolan är så gott som drogfri. Eleverna vill dock ha mer diskussion kring droger och dess hälsorisker.

År 2016 avslöjade avloppsvattenprover att metamfetaminbruket hade skjutit i höjden i Åbo. I samband med det beslöt Åbo stad att satsa mer på det drogförebyggande arbetet i staden.

Nu, två år senare, har användningen av metamfetamin sjunkit avsevärt enligt de avloppsvattenprover som nyligen tagits.

Det beror dels på det drogförebyggande arbetet i staden. Utöver det har man bland annat gjort en större satsning på det förebyggande arbetet i skolorna.

Jaakko Lindfors, lärare vid Katedralskolan i Åbo, säger att det drogförebyggande arbetet i skolan är inkluderat i läroplanen.

Jaakko Lindfors.
Jaakko Lindfors. Jaakko Lindfors. Bild: Yle/Lina Frisk. Katedralskolan i Åbo,jaakko lindfors

- I till exempel hälsokunskapen går man igenom drogernas påverkan på hälsan, samt drogernas förhållande till kriminalitet, särskilt organiserad brottslighet. Dessutom har vi då och då besök av någon enstaka polis som berättar om droger.

Enligt Lindfors har det uppstått diskussion bland eleverna på ett önskvärt sätt då drogtemat tagits upp.

Frågeformulär ett sätt för lärarkåren att övervaka droganvändningen

Förutom gästföreläsare och diskussioner berättar Lindfors att skolan förlitar sig mycket på anonyma frågeformulär om elevernas hälsa för att kartlägga drogproblematiken i skolan.

En särskild studerandevårdsgrupp går igenom svaren och vidtar ytterligare åtgärder vid behov.

- Frågeformulären är den avgörande information som vi får årligen. En utmaning är såklart att vi inte kan veta exakt vad som sker på fritiden, men vi måste utgå från att eleverna svarar ärligt i frågeformulären.

En utmaning är såklart att vi inte kan veta exakt vad som sker på fritiden, men vi måste utgå från att eleverna svarar ärligt i frågeformulären― Jaakko Lindfors

Hur stort drogproblem finns det i Katedralskolan?

- För några år sedan hade vi några cannabisfall som tydligen skedde på fritiden. Men det var också våra studerande som var inblandade i det här fallet. Men enligt den information vi har just nu så används inte droger för tillfället i vår skola.

Hur kunde ni förbättra det drogförebyggande arbetet i er skola?

- Man kan alltid utveckla verksamheten och vi kunde kanske hålla fler diskussionstillfällen, men det är också viktigt att studerandena själva berättar vad de önskar mer av.

Unga hittar information om droger på nätet

Darren McCracken och Vilhelm Ahlskog går andra året på Katedralskolan. De tycker att den information man får på hälsokunskapstimmarna om narkotika är ganska snäv.

- Jag tycker att man borde lära sig mer om drogernas farlighetsgrad och att det finns skillnader på droger, att alla inte är samma, säger McCracken.

- Jag håller med om att man borde tala mer om farorna med droger. Men nog har det förebyggande arbetet gjorts här i skolan så alla vet om det, säger Ahlskog.

Hur tycker ni att man kunde förbättra det drogförebyggande arbetet i skolorna?

- Kanske något mer med polisen. Det ger ett starkt intryck. Då förstår man hur allvarligt allt är. Jag tycker att det fungerar bra att ta upp det på till exempel morgonsamlingar och sen efteråt får man diskutera det i klasserna ifall man har några frågor, säger Ahlskog.

Darren McCracken och Vilhelm Ahlskog.
Vilhelm Ahlskog och Darren McCracken. Darren McCracken och Vilhelm Ahlskog. Bild: Yle/Lina Frisk. Katedralskolan i Åbo,darren mccracken och vilhelm ahlskog

Enligt McCracken är det viktigt med konkreta exempel för att visa hurdana hälsoskador droger kan orsaka. Han säger att det nog talas en hel del om droger bland eleverna i skolan och många brukar se på dokumentärer om droger på Youtube för att lära sig mer om narkotika.

- Jag tror inte att man egentligen vet så mycket om droger. Man har själv tagit reda på saker på nätet. Just bieffekterna och sådant har man inte betonat så mycket i skolan. Det tycker jag man kunde betona mer, säger Ahlskog.

Just bieffekterna och sådant har man inte betonat så mycket i skolan. Det tycker jag man kunde betona mer― Vilhelm Ahlskog

Både Ahlskog och McCracken tycker att frågeformulären är ett bra koncept.

- De är helt anonyma så varför skulle man inte svara ärligt? Det leder inte till några konsekvenser ifall man svarar att man använder droger. Så jag tycker att det är ett bra system, säger McCracken.

Hur ser ni på attityden gentemot droger bland elever i er skola och ungdomar generellt i dag?

- Till exempel gällande cannabis är det inte alls lika strikt i jämförelse med heroin och kokain. Den allmänna opinionen gentemot cannabis har varit ganska avslappnad den senaste tiden, säger McCracken.

Trots den mer liberala synen på cannabis bland unga i dag, har varken Ahlskog eller McCracken lagt märke till några olagliga droger i skolan.

- Största problemet i vår skola är nikotinanvändning, främst snus, och alkohol, säger McCracken.

För några år sedan fanns det drogproblem i er skola, varför har man lyckats vända på den trenden?

- Antagligen för att de blev fast för det, och det förebyggande arbetet som gjort i skolan. Jag tror allt det här har påverkat och gjort vår skola drogfri, säger Ahlskog.