Hoppa till huvudinnehåll

Inspirerar Breaking Bad oss att pröva lyckan som droglangare? Vi frågar polisen och psykologen

Kvinna håller i en ipad och tittar på skärmen där det finns ett kemiskt laboratorium.
Foto: Mostphotos. Bildmontage: Miro Johansson Kvinna håller i en ipad och tittar på skärmen där det finns ett kemiskt laboratorium. Bild: Mostphotos Laboratorium

Populära serier såsom Breaking Bad normaliserar droger, säger psykolog. Men än så länge har polisen inte tagit någon "Walter White" på bar gärning i Finland. Men i mindre skala framställs syntetiska droger till exempel i sommarstugors kök.

Upplägget: En helt vanlig medelklassfamiljefar, Walter White, har svårt att försörja sin familj eftersom hans kemilärarlön är låg. För att dryga ut kassan börjar han framställa amfetamin.

Filmer med droger som en central punkt i handlingen är inget nytt. Men under de senaste åren har fått flera exempel på filmer och serier där de grovt kriminella karaktärerna ändå bytts ut till "vanliga människor".

Den kritikerrosade AMC-serien Breaking bad är en av flera serier som visar droghandeln ur ett nytt perspektiv. I serien Weeds är ekonomin en motivering till att börja med knarklangande, i det fallet en ensamstående mor.

Idéer kan väckas

Psykologen Susanna Slama säger att droger normaliseras genom att vi ser vanliga människor hålla på med droger. Man kan få idéer som man inte tidigare tänkt på.

– Jag tror inte att vem som helst efter att ha sett på Breaking Bad tänker att hen ska börja med ett amfetaminlabb. Men serien skildrar en familjefar som är i ekonomiskt trångmål, och det kan vara att personer i en svår situation får idéer som de aldrig skulle ha kommit på själva.

Susanna sitter i en fåtölj och ser in i kameran.
Psykologen Susanna Slama säger att det är bra att prata öppet om droger. Susanna sitter i en fåtölj och ser in i kameran. Bild: Yle/ Heini Rautoma psykologi

Slama jämför med att man inte brukar beskriva till exempel självmord och terroristiska dåd i detalj, eftersom andra kan ta efter.

Droger normaliseras

En tv-serie kan kanske påverkar människor mer än en film, eftersom man följer en serie under en längre period och lär känna personerna i serien på ett annat sätt än i en film.

Det säger Svenska Yles filmkritisker Johanna Grönqvist.

– Om de här personerna i serien då använder eller säljer droger så kanske det på ett plan normaliserar synen på droger.

Men har då serierna ett ansvar gällande hur de framställer drogberoende eller drogförsäljare? Är det konsten som skall fostra och lära ut folkhälsa? frågar sig Grönqvist.

– Det är intressant och lite oroväckande att höra att många anser sig ha en bild av vad metamfetamin är genom att ha sett Breaking Bad. För serien är en fiktiv skildring av en man och de desperata val han gör för att trygga utkomsten för hans familj. Breaking Bad ger bara EN berättelse om droger.

Serier utan pekfinger fungerar bättre för unga

I Breaking Bad går det för en tid rätt så bra med familjefaderns drogprojekt. Serien har även anklagats för att glorifiera droger.

Slama säger att serier utan pekfinger kan göra det lättare att prata om droger.

– Moraliserande filmer, där det går dåligt för den som håller på med droger, verkar inte ha funkat för dem som nu är unga. Det kan vara bra att lyfta fram andra berättelser, där det antingen går dåligt eller helt okej.

I årtionden har det gjorts filmer med droger som en central punkt i handlingen. Men då karaktärerna är vanliga människor i stället för färdigt kriminella eller tydligt fiktiva kommer det hela närmare.

– Om serien handlar om vampyrer eller annat som är tydligt fiktivt är vi mer medvetna om att det som utspelar sig i serien inte kan ske på riktigt. Men när det är vanliga människor så kommer det närmare.

Normalisering av droger kan gynna vården

Gränsen för vad som anses vara gångbart att prata om och acceptera förskjuts i och med dessa serier. Enligt Slama är det naturligt, eftersom mediainnehållet speglas av samhället.

– Det är allmänt känt att den unga generationen har en annan syn på droger än den äldre.

Slama säger att vården kan förbättras i och med normaliseringen av droger.

– I mitt jobb med unga vuxna är det vanligt att jag får ett ärligt svar ifall jag frågar om personen använder droger, lättare eller tyngre. En utgångspunkt för behandlingen är att känna till problemen.

En ung person som läst på om till exempel cannabis kan sluta lyssna om hen upplever att hälsovårdspersonalen har för förutbestämda uppfattningar.

Enligt Slama är diskussion en bättre utgångspunkt än en konstgjord indelning i lagligt och olagligt. Det kan vara bra att diskutera riskerna med unga och lyfta fram att människor reagerar olika på droger.

Finns den helt vanliga kemiläraren Walter White i Finland?

I Finland har polisen under de senaste åren upptäckt några fall av Breaking Bad-liknande amfetaminframställning.

Det handlar ändå, med undantag av ett fall, om att amfetaminoljan fälls ut som pulver. Den processen är enklare än då amfetamin framställs från ett utgångsämne, som i Breaking Bad.

De laboratorierna hittar man snarare i Nederländerna, säger Kaisa Jalava, rättskemist vid Centralkriminalpolisens kriminaltekniska laboratorium.

Från bland annat Nederländerna har det smugglas amfetaminolja till Finland, för att i avlägsna sommarstugors kök framställa pulver. Jalava beskriver framställningsprocessen som enkel, något som vem som helst kan göra.

Amfetaminet kom på posten från holland, instöpt i ett ljus.
Beslag av amfetaminolja. Amfetaminet kom på posten från holland, instöpt i ett ljus. Bild: Tullen amfetamin,amfetaminbeslag

Helt riskfri är framställningsprocessen ändå inte. Jalava påpekar att den kemiska reaktionen avger mycket värme, och därför kan det hela vara brandfarligt.

Oljan i sig är dessutom olaglig. Även om tullpersonalen och tullhundarna är vana att leta efter pulver, har amfetaminolja beslagtagits i till exempel vin- och whiskeyflaskor.

Även om polisen inte hittat många sådana här platser för framställning verkar metoden ha ökat i popularitet under de senaste åren. Kärl med spår av amfetamin har hittats gömda i terrängen eller i kök i avlägsna hus och sommarstugor.

Myndigheterna sackar efter i jakten på designade droger

Enligt Jalava händer det också allt oftare att kemikunniga personer tillverkar droger av lagliga ämnen. Då kan också slutprodukten vara laglig.

De så kallade designdrogerna liknar till exempel ecstacy och amfetamin, men den kemiska strukturen avviker just så mycket att drogen inte klassas som olaglig.

Effekten kan ändå vara densamma då man använder drogen.

Jalava säger att byråkratin kring hur snabbt drogerna kan klassas som farliga och olagliga är för långsam. Myndigheterna samarbetar, och efter en lagändring år 2011 går det raskare till på nationell nivå.

Men den internationella byråkratin går trögt.

– Det uppstår hela tiden nya designdroger med små variationer.

Tala om knarket | Svenska Yles granskning 22.4–1.5.2018

• Mellan den 22 april och den första maj 2018 granskar Svenska Yle knarket.

• Hur påverkar knarket din vardag? Är du syster, bror eller bästa vän med någon som missbrukar? Jobbar du med folk som inte klarar av att ta sig till jobbet utan droger?

• Vår öppna granskning utgår från berättelser som personer i alla åldrar skickar in.

• Under granskningen hoppas vi kunna belysa flera aspekter av missbruk av narkotika och läkemedel med hjälp av era berättelser. Det kan handla om anhörigvården, polisens arbete, skolan, langning, partydroger, kriminalitet och så vidare.

• Vi garanterar att du får vara anonym om du vill.

Korrigering: Tidigare stod det att Breaking Bad är en Netflix-serie. Det rättades till AMC-serie.

Nyligen publicerat - Tala om knarket