Hoppa till huvudinnehåll

Begravda fårkadaver och döda djur i tunnor - hovrätten sänkte domen för fårfarmen i Lojo

Flera får i en inhägnad
På fårfarmen i Lojo hade fåren inte alltid tillgång till vatten. Fåren på bilden har inget med fårfarmen i Lojo att göra. Flera får i en inhägnad Bild: Yle/Sofi Nordmyr fårtacka

Hovrätten i Åbo har nu gett sin dom i fallet där det för tre år sedan uppdagades flera allvarliga brister och olagligheter på en fårfarm i Lojo. Både de dömda och åklagaren hade överklagat tingsrättens dom.

Tingsrätten dömde fårfarmsägaren till ett villkorligt fängelsestraff på ett år. Hovrätten sänkte nu domen till tio månader.

Hovrätten ansåg efter utredningar att djurens förhållanden inte var fullt så bristfälliga som tingsrätten tyckte.

Hovrätten ansåg fortfarande att ägaren hade gjort sig skyldig till grovt djurskyddsbrott. Hovrätten ändrade därför inte djurhållsningsförbudet som gäller produktionsdjur.

En anställd vid farmen dömdes också till djurhållningsförbud i tingsrätten. Förbudet löper ut i juni eftersom hovrätten förkortade det.

Den anställdas fyra månaders villkorliga fängelsestraff lindrades också i hovrätten med två månader.

Hovrätten ansåg att den anställda inte var skyldig till exempel till dålig skötsel av klövar.

Ägarens bror hjälpte till på gården. Tingsrätten dömde brodern till bötesstraff. Hovrätten sänkte nu summan till 120 euro.

Fåren saknade vatten

Hovrätten ansåg trots lindringarna att djuren på gården har behandlats på ett rått sätt.

Det har funnits för många får i förhållande till gårdens resurser. Djuren har alltid inte ens haft vatten att dricka.

På gården hittade man otaliga fårkadaver som hade begravts. Döda djur hade också förvarats i öppna tunnor bland de levande fåren.

Hovrätten har tagit del av ett digert utredningsmaterial. Domen sköts därför fram med nästan ett halvt år.

Artikeln bygger på Yleredaktören Paula Tiainens finska artikel.