Hoppa till huvudinnehåll

Betydande förändringar i tågtidtabellen på kustbanan under sommarmånaderna

Tåg vid Karis järnvägsstation.
Det gäller att ha koll på de nya avgångstiderna under sommaren. Tåg vid Karis järnvägsstation. Bild: Yle/Minna Almark Karis,Karis järnvägsstation,tågtrafik,tåg,järnvägstrafik,karis tågstation

Banarbete gör att restiden mellan Åbo och Helsingfors i medeltal förlängs med 13 minuter från 18 juni till och med den 12 augusti. I riktning mot Åbo försenas tågen medan avgångarna mot Helsingfors tidigareläggs.

Turerna påverkas olika. Under vissa turer förlängs inte restiden alls medan den i andra fall blir 24 minuter längre än normalt.

Det är främst på sträckan mellan Kyrkslätt och Karis banarbetet inverkar på restiden under sommaren.

Den 13 augusti återgår tidtabellerna till det normala. På sträckan mellan Karis och Salo förekommer det hastighetsbegränsningar ännu på hösten, men det ska högst påverka restiden med några minuter.

Endast förseningar i riktning mot Åbo

För att tidtabellen i Helsingfors ska förbli den samma kommer tågen i Åbo att starta tidigare.

I praktiken innebär det att tågen avgår mellan 4 minuter och 15 minuter tidigare från Åbo än normalt och att tågen anländer mellan 17 och 24 minuter senare till Åbo.

Det betyder också att de som reser från Karis till Helsingfors ska vara uppmärksamma på tidigare avgångar från Karis.

Det är ändå meningen att morgonens första tåg till Åbo hamn ska anlända utan förseningar. Båtarnas tidtabeller i hamnen har också tagits i beaktande då man planerat de anpassade tågtidtabellerna.

Tidtabellen för rälsbussen som trafikerar sträckan Karis-Hangö kommer även att anpassas enligt de nya avgångstiderna på kustbanan.

Rälsbussen vid Ekenäs tågstation.
Rälsbussens tider ändrar också under sommaren. Rälsbussen vid Ekenäs tågstation. Bild: Yle/Minna Almark tågpassagerare,Ekenäs

Avgångstiderna finns på VR:s hemsidor och kommer att se lika ut under vardagar. Under veckosluten kan ändå tidtabellen variera något, berättar Juho Hannukainen, planeringsdirektör på VR.

Han hoppas att de förändrade tidtabellerna inte ska inverka på passagerarantalet.

- Det här är ändå endast en tillfällig lösning och sker under sommarmånaderna då man inte gör så många arbetsresor. VR kan tyvärr inte göra något åt banarbetet, och vi är självklart också glada åt att banorna lagas i skick, säger han.

Överfulla vagnar ska åtgärdas

På två år har kustbanans popularitet stigit med 26 procent. Hannukainen tror att det beror på de förändringar VR gjort sedan år 2016.

- Vi sänkte rejält på biljettpriserna vid årsskiftet för två år sedan och har ytterligare sänkt priset på våra elektroniska biljetter efter det.

- Dessutom förnyade vi tidtabellen och har sedan dess lagt till turer på kustbanan, förklarar Hannukainen den ökade populariteten.

Ett återkommande problem är överfulla tågvagnar. Från och med sommaren ska det ändå finnas mera utrymme på tågen försäkrar Hannukainen.

- Vi kommer att byta så att lugnare rutter får äldre enplansvagnar och så flyttar vi över tvåvåningsvagnarna till rutten mellan Helsingfors och Åbo, berättar han.

Under fredagseftermiddagar och söndagskvällar, som är de livligaste tidpunkterna, kan det ändå fortfarande hända att tågen är fulla, menar han.

Det är Trafikverket som utför banarbetet. Banan är i dålig skick samtidigt som tågtrafiken mellan Åbo och Helsingfors är livlig.

För att öka säkerheten och göra trafiken snabbare är man nu tvungen att bland annat reparera tunnlar och förnya utrustning på banan.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland